56 800 med innvandrerbakgrunn i Buskerud

Det bor nå 53 800 personer i Buskerud som er innvandrere eller er født i Norge av utenlandsfødte foreldre.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er registrert 53 832 innvandrere i Buskerud.

Det er 2,75 prosent flere enn året før.

Totalt bor det 283 148 innbyggere i Buskerud. Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 20 prosent.

Her kan du lese mer på nettsiden til Statistisk sentralbyrå

Den størst innvandrergruppen i Buskerud er polakkene med 8 783 personer, nesten tre ganger så mange som den nest største gruppen (Litauen).

Innvandrere Polen utvikling

Tabellen over viser antall polakker 2010 - 2019.

Innvandrere i kommuner i Buskerud (andel av befolkningen):

  • Drammen: 29,42 prosent
  • Hemsedal: 25, 72 prosent
  • Nedre Eiker: 23,33 prosent
  • Lier: 21,36 prosent
  • Røyken: 18,10 prosent

Over 11 prosent av innvandrere og norskfødte innvandrerforeldre i Buskerud kommer fra land i Europa, 6 prosent kommer fra Asia og 2,1 prosent fra land i Afrika.

Innbyggere Buskerud

De siste 20 årene har folketallet i Buskerud økte med over 20 prosent.


Publisert 25. mars 2019, oppdatert 25. mars 2019.