83 millioner til lokal idrett og fysisk aktivitet i Buskerud

Buskerud får 83 millioner kroner til idrettsformål fra de såkalte spillemidlene i 2019.

Fylkeskommunen forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Les også: Regjeringen har fordelt 2,8 milliarder kroner til idrettsformål i 2019

Buskerud får i år 83,193 millioner kroner.

- Dette kommer lag og foreninger til gode i hele fylket, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Les også: Investeringer i idrettsanlegg 2016-2018: Buskerud på topp 5

Kommuner, lag og foreninger i Buskerud har søkt fylkeskommunen om penger fra spillemidlene. Totalt godkjent søknadssum var 309 millioner kroner i Buskerud.

  • Ordinære anlegg: 286,9 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: 22,1 millioner kroner

Ordinære anlegg er større anlegg for idrett og friluftsliv, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

- Nå skal vi lage et forslag til prioriteringsliste for hvilke anlegg som får støtte i år. Så legger vi fram forslaget vårt for idrettskretsens anleggsutvalg, forklarer Kleven.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen avgjør så i sitt neste møte hvilke kommuner i Buskerud som får støtte til idrettsanlegg.


Publisert 13. mai 2019, oppdatert 13. mai 2019.