Andreinntaket til videregående skoler er klart

9032 søkere har nå fått skoletilbud til videregående skoler i Buskerud.

85,1 % av elevene har fått tilbud om skoleplass på sitt første ønske.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Resultatene er lagt ut på vigo.no, der søkerne kan logge seg inn for å se om de har fått tilbud i dette opptaket.

Svarfristen er 9. august.

Etter suppleringsinntaket står fremdeles 143 søkere med ungdomsrett uten skoletilbud. Samtidig er det 409 ledige skoleplasser i fylket.

- Buskerud fylkeskommune vil ta kontakt med alle søkere med ungdomsrett og gi et skoletilbud på et av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 eller til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet på Vg2 og Vg3, sier inntaksleder Tuva Heen i fylkeskommunen.

- I tillegg har vi erfart at elever som har tatt imot tilbud, likevel ikke møter til skolestart. Dette frigjør plasser for de som står på ventelistene, sier hun.

Søkere uten ungdomsrett, dvs. de som ikke har lovbestemt rett til videregående opplæring, står foreløpig på ventelister.

Dersom det er ledige plasser, vil disse vil få et tilbud når inntakskontoret er sikre på at alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud.

I månedsskiftet august/september vil informasjon om ledige plasser i Buskerud annonseres på bfk.no og i avisene.

Les også: Tilstandsrapport 2019: Færre elever slutter i skolen

Læreplasser

Så langt har 1012 søkere i Buskerud fått læreplass. Dette er solid rekord for antall med læreplass.

Ca 250 søkere ønsker fremdeles en lærekontrakt. Disse er søkere til om lag 50 ulike lærefag.

Erfaringsmessig er det flere lærebedrifter som avklarer tilsetting av lærlinger i august og september. Derfor regner man med at mange nye avtaler vil komme på plass i løpet av kort tid.

Oppdatert søkerlister finnes på vigobedrift.no for de bedriftene som er koblet på denne webtjenesten. Lærebedrifter kan også få søkelister ved henvendelse til fagopplæringsseksjonen:

formi...@bfk.no


Publisert 6. august 2019, oppdatert 6. august 2019.