Biltettheten økte over dobbelt så mye som innbyggertallet i Buskerud

Antallet personbiler i Buskerud har de siste 10 årene økt med 30 prosent. Nå samler fylkeskommunen kommunene til temadag om fremtidens mobilitet.

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til reduksjon av utslipp av klimagasser tilsvarende 40 prosent av utslippene innen transport, jordbruk, bygg og avfall.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at i Buskerud kommer halvparten av klimagassutslippene fra transportsektoren, med størst andel fra personbiltrafikken.

Personbiltrafikken i Buskerud øker, og den øker betydelig mer enn befolkningsveksten.

 • I 2009 var det registrert 129 800 personbiler. 197 455 innbyggere over 18 år i Buskerud.
 • I 2018 var det 168 694 personbiler. 222 203 innbyggere over 18 år.

Det er en økning på 30 prosent (personbiler) og 13 prosent (innbyggere +18).

Bil utvikling Buskerud

Illustrasjon: Utvikling befolkning (grønn) og personbiler (rød) i Buskerud 2009 - 2018.

Her finner du antall personbiler i din kommune

Her finner du antall +18 innbyggere i din kommune

De syv største kommunene i nedre del av fylket, står for 77 prosent av Buskeruds totale befolkning. Disse kommunene har samtidig stått for 86 prosent av befolkningsveksten de siste ti årene.

Framskrivninger fra SSB (hovedalternativet) viser at denne utviklingen vil fortsette fremover.

Les også: Av Buskeruds 21 kommuner var det befolkningsvekst i 16 av kommunene i fjor

De sentrale kommunene i fylket vil stå for overfor de største utfordringene knyttet til arealdisposisjon og transport.

Selv om bysentrene og nært omland har hatt en høy befolkningsvekst, er fortsatt boligbyggingen og befolkningsveksten høy i utkanten av byene.

Dette har ført til at Buskerud har blitt en del av Osloregionens bolig- og arbeidsmarked med vekst i kommuner i pendleravstand til Oslo.

Dette har igjen gitt byspredning og bilbasert bosetting.

Kart

Hvordan vil vi reise i fremtiden?

Torsdag 4. april inviterer Buskerud fylkeskommune til "Temadag om fremtidens transport, teknologi og stedsutvikling" i fylkeshuset i Drammen. Møtet et åpent for alle.

Noen av temaene som blir tatt opp:

 • Trender og muligheter innen teknologi for transport og mobilitet
 • Smart Transport - utvikling av offentlig transport
 • Kan ny teknologi innen transport gi bedre steder for innbyggerne?
 • Smart varetransport i byer og steder

Foredragsholdere:

 • Kommunene Ringerike, Kongsberg og Drammen
 • Statens vegvesen
 • Buskerud fylkeskommune
 • Asplan Viak
 • ITS Norge
 • Næringsklyngen SAMS (autonomi) og Universitetet i Sørøst-Norge

 

Biltetthet, fylker i Norge 2018

Fylke Folkemengde* Antall personbiler Biler per 1000 innb
1 Buskerud 222 203 168 694 759
2 Hedmark 159 327 120 468 756
3 Akershus 471 229 352 737 748
4 Oppland 153 013 114 001 745
5 Møre og Romsdal 209 592 144 865 691
6 Sogn og Fjordane 86 016 58 704 682
7 Aust-Agder 91 493 62 386 681
8 Vestfold 197 542 133 344 675
9 Nordland 194 291 129 625 667
10 Telemark 138 622 92 174 664
11 Østfold 234 133 154 098 658
12 Troms 132 560 86 658 653
13 Finnmark 60 579 39 307 648
14 Rogaland 360 754 232 913 645
15 Trøndelag 361 927 233 209 644
16 Vest-Agder 144 236 89 166 618
17 Hordaland 407 755 239 338 586
18 Oslo 541 340 299 147 551

* Folkemengde er personer over 18 år. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)


Publisert 2. april 2019, oppdatert 3. april 2019.