Brageteatret trenger nye og større lokaler

Brageteatret har vokst ut av sine nåværende lokaler på Union i Drammen. Fylkeskommunen gir 300 000 i tilskudd til forprosjekt nye lokaler.

Brageteatret – regionteater for Buskerud ble etablert i 2000 og har siden 2005 holdt til i lokaler på Union Scene i Drammen.

- Siden den gang har produksjonen økt i omfang så mye at dagens lokaliteter på ingen måte tilfredsstiller behovet, sier teatersjef Nils Petter Mørland.

Lokalene til teatret utgjør i dag 950 kvm og teatret har signalisert et behov på 2500 - 3000 kvm.

Dette gjelder både kontorer, teatersaler, teknisk lager og garderober. Det er primært produksjonslokaler behovet er knyttet til da Brageteatret er et turnerende regionteater i Buskerud.

-Brageteatret er et turnerende regionteater og vårt behov for lokaler dreier seg derfor primært om produksjonslokaler.

Nils Petter Mørland, teatersjef

Brageteatret eies 50/50 av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Teatret har søkt om midler til et forprosjekt for tilrettelegging av nye lokaler.

I sist hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen vedtok politikere å bevilge 300 000 kroner i tilskudd til forprosjektet.

Drammen Eiendom har kartlagt mulige lokaler for leie i Drammen etter kravspesifikasjon fra Brageteatret.

- Av de områdene som Drammen Eiendom har pekt på av mulige prospekter er Sundland-området med sin eldre industribygningsmasse det mest aktuelle.

Nils Petter Mørland, teatersjef

- Det gjelder både med tanke på størrelse, beliggenhet og Drammens videre planer for utbygging i området, sier teatersjefen.

Det er nå behov for å utarbeide mulighetsstudie i noen av de aktuelle lokalene og beregne kostnader for investering og økte leiekostnader for teatret.

Drammen kommune har anerkjent situasjonen og inkludert i sin nye kulturplan at en prosess for å skaffe nytt tilholdssted for Brageteatret må igangsettes.

Buskerud fylkeskommune har i sin kunst og kulturstrategi for 2019 - 2022 bekreftet sin satsning på Brageteatrets rolle og posisjon både i Buskerud og Viken.


Publisert 5. september 2019, oppdatert 6. september 2019.