Buskerud erklærer klimakrise

- Vi må kutte i de direkte klimagassutslippene fra fylkeskommunal virksomhet, og også arbeide for å ned de indirekte utslippene i Buskerudsamfunnet.

Fylkestinget vedtok i sitt siste møte før sommeren at verden er i en klimakrise.

- Buskerud fylkesting vil legge «føre var»-prinsippet til grunn for sitt arbeide, og vil prioritere klimaendringene høyt innenfor alle fylkeskommunens områder, sier Lena Reitan (Sosialistisk Venstreparti).

Reitan la fram forslaget som ble vedtatt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget om at verden er i klimakrise ble vedtatt med 29 mot 12 stemmer (Fremskrittspartiet, deler av Høyre og Kristelig Folkeparti)

- Om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt.

Lena Reitan (Sosialistisk Venstreparti)

- Det innebærer at vi må kutte i de direkte klimagassutslippene fra fylkeskommunal virksomhet, og også arbeide for å ned de indirekte utslippene i Buskerudsamfunnet, fortsetter Reitan.

Her kan du regne ut utslipp av klimagasser i kommuner og fylker (Kilde: Miljødirektoratet)

Det var 41 politikere som kunne avgi stemme i saken. Høyre hadde fristilt sine representanter, og en av dem som stemte for forslaget til samarbeidspartiene var Sandra Bruflot (Høyre).

- Klimaendringene er et faktum som vil påvirke min generasjon og de som kommer etter meg i mye større grad enn de som er godt voksne i dag.

Sandra Bruflot (Høyre)

- Uavhengig av politisk farge så er det på tide å bli enige om at dette er en krise, sier Bruflot.

Bakgrunnen for at saken ble behandlet av fylkestinget var at Buskerud fylkeskommune har mottatt et opprop via Minsak.no.

Gjennom Minsak.no kan personer og organisasjoner skape oppmerksomhet rundt saker og samle underskrifter for å sikre behandling av saker i kommuner og fylkeskommuner.

Flere fylker og kommuner har erklært klimakrise i tillegg til flere europeiske land og Canada.


Publisert 21. juni 2019, oppdatert 21. juni 2019.