Buskerud fylkeskommune får 2 millioner av EU til kompetanseheving av ansatte

Buskerud fylkeskommune får mest i landet fra verdens største utdanningsprogram Erasmus+. Nå skal lærere og skoleledere ut i Europa for å lære.

Internasjonalt samarbeid skal bidra til økt kvalitet gjennom samarbeid, nye impulser og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

Nå har Buskerud fylkeskommune for første gang søkt om Erasmus+-utdanningsmidler i samarbeid med alle fylkeskommunens 13 videregående skoler - og svaret fra EU var svært positivt.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Fylkeskommunen får 1,86 millioner kroner fra Erasmus+, og mest i landet når det gjelder denne type søknad.

- Dette vil gi økt kulturell forståelse og innblikk i andre lands skolesystem.

Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune

Erasmus

Ansatte kan dra på jobbskygging, kurs og konferanser i andre land med mål å styrke samarbeid på tvers av landegrenser.

- Vi er storfornøyde med denne muligheten! Åssiden videregående skole er en internasjonal skole allerede gjennom elevgrunnlaget vårt, sier rektor Ann-Mari Henriksen. 

- Som en av Norges største yrkesfaglige skoler må vi forberede elevene på et arbeidsmarked på tvers av landegrenser.

Ann-Mari Henriksen, rektor

 - Jobbskygging for ansatte i andre europeiske land er en strålende metode for å videreutvikle skolen og opplæringen vi tilbyr, understreker Henriksen.

Hun får nå mulighet til å sende til sammen seks medarbeidere ut. De skal enten til Island, Danmark eller Finland.

Ann-Mari Henriksen

- Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og for oss som skoleeier er det viktig at vi også retter blikket mot andre land for å utvikle oss. Det vi lærer av dem kommer våre ansatte og elever til gode, så dette er udelt positivt, fortsetter utdanningsdirektør Atterås.

Skal knytte kontakter

Buskerud fylkeskommune er i gang med en treårig plan for å styrke og utvikle arbeidet med internasjonalisering.

Fylkeskommunen skal jobbe mer strategisk, finne internasjonale partnere, knytte kontakter og se muligheter.

Prosjektene og søknadsprosessene må eies ute i skolene, noe som betyr at Buskerud fylkeskommune forankrer arbeidet ute i skolene, samt bygger opp internasjonal kompetanse i alle de videregående skolene.

- Det er fantastisk å se resultatet av et mer langsiktig og systematisk arbeid med internasjonalisering i videregående opplæring i Buskerud, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud.

- Intensjonen bak vedtaket i hovedutvalget i 2018 var nettopp at flere skal få del i muligheter som utveksling gir, gjennom å øke kompetanse og bygge nettverk lokalt og internasjonalt, poengterer hun.

- Her har administrasjonen og skolene gjort en fremragende jobb slik at internasjonalisering nå er noe alle skolene har et eieforhold til, sier Urke.

Sissel Urke

Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet:

  • barnehage
  • grunnskole
  • videregående opplæring
  • høyere yrkesfaglig utdanning
  • høyere utdanning
  • voksenopplæring.

Kvalitet i undervisning

Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring.

Flere av fylkeskommunens videregående skoler har sendt inn søknader på de andre mulighetene innen Erasmus+ som har ulike frister og er av variert omfang.


Publisert 23. mai 2019, oppdatert 23. mai 2019.