Buskerud har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb

For lærlinger og elever med bestått fag- eller svenneprøve varierer andelen i arbeid fra 67 prosent i Møre og Romsdal til 80 prosent i Buskerud.

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som står bak oversikten over sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2018.

- Når buskerudsamfunnet topper statistikken over nye fagarbeidere i jobb, så viser det at dimensjoneringen av skoletilbudet vårt samsvarer godt med arbeidslivets behov for arbeidskraft, sier Olav Horne, leder for fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Olav Horne lærebedrift nummer 2000

Les også: Fremtidens klasserom: Dobler antall yrkesfagelever som får opplæring i Kongsberg Teknologipark

Oversikten fra Udir viser at for lærlinger og elever med bestått fag- eller svenneprøve varierer andelen i arbeid fra 67 prosent i Møre og Romsdal til 80 prosent i Buskerud.

- Vi skal fortsette å løfte yrkesfagene. Aldri før har så mange ungdommer søkt yrkesfag i videregående, og det gjør de lurt i for Norge trenger flere fagarbeidere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

- Samtidig er det for mange godkjente lærebedrifter som ikke har lærlinger. Det er for dårlig at 1 av 4 bedrifter som kan ta imot lærlinger, ikke gjør det, sier Sanner.

Mange av fylkene med lavest andel i arbeid har samtidig de høyeste andelene som er i utdanning. De har altså ikke nødvendigvis høye andeler som står utenfor arbeid og utdanning.

Fagarbeidere

Figur: I arbeid (blått) - i utdanning (fersken) - utenfor arbeid og utdanning (gult). Kilde: Utdanningsdirektoratet

Likevel er det forskjeller i andelen som står utenfor både arbeid og utdanning mellom fylkene.

I Aust-Agder og Østfold står 11 prosent av de tidligere lærlingene utenfor utdanning og arbeid, mens tilsvarende andel er 5 prosent i Sogn- og Fjordane.


Publisert 24. september 2019, oppdatert 24. september 2019.