Dagens TT-ordninger videreføres i Viken fylkeskommune

Fellesnemnda har vedtatt at eksisterende retningslinjer for dagens TT-ordninger i Buskerud, Østfold og Akershus videreføres i 2020. Det samme gjelder for retningslinjer for skoleskyss.

I en overgangsperioden fram til 2021 vil gamle retningslinjer gjelde, mens nye utarbeides. Det er det nye fylkestinget i Viken fylkeskommune skal vedta nye retningslinjer.

Nye og tidligere TT-brukere som før tilhørte Buskerud og Østfold fylkeskommuner vil fortsette å få behandlet søknader om TT-kort i sin kommune.

For brukere fra Akershus vil saksbehandlingen fortsette inn i nye Viken fylkesadministrasjon.

I denne overgangsperioden vil TT-brukerne i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike rettigheter basert på tidligere fylkestilhørighet.

Man vi komme til hvordan løyveforvaltning skal organiseres og praktiseres i Viken fylkeskommune avhengig av utfallet av foreslåtte lovendringer i yrkestransportloven.


Publisert 25. mars 2019, oppdatert 25. mars 2019.