Dette er de mest populære utdanningsprogrammene i Buskerud

Over halvparten av elevene som startet på Vg1 på en videregående skole i Buskerud høsten 2018, startet på et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Buskerud fylkeskommune eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

1. mars er det søknadsfrist for skoleåret 2019/2020.

Hvilke utdanningsprogram vil elevene velge i år? For skoleåret 2018/2019 var det flest som valgte yrkesfag.

Totalt 3 256 elever startet på Vg1 sist høst. 1 690 av dem startet på yrkesfaglige utdanningsprogram, mens 1 566 startet på studieforberedende utdanningsprogram.

- Vi ser at det er flere i Buskerud som valgte yrkesfaglig- enn studieforberedende utdanningsprogram, mens det nasjonalt er motsatt, sier Olav Horne, leder for fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen.

 • Yrkesfag Buskerud: 51,71 prosent (nasjonalt 48,69 prosent)

 • Studieforberedende Buskerud: 48,29 prosent (nasjonalt 51,31 prosent)

- Å rekruttere enda flere ungdom til yrkesfag blir vårt viktigste oppdrag de nærmeste årene.

Olav Horne

Olav Horne lærebedrift nummer 2000

Flest gutter

Totalt 1 690 elever startet på et yrkesfaglig utdanningsprogram i Buskerud sist høst. Det er flest gutter, 1 022, mens 668 jenter valgte yrkesfag.

Det er en økning i antall gutter fra forrige 2017/2018-kull,  da valgte 987 gutter og 621 jenter yrkesfag.

- Vi ser at kjønnsforskjellene er spesielt store på programområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og helse og oppvekstfag, fortsetter Horne.

- Gutter er i flertall på disse tre områdene med over 90 prosent, mens jenter er i flertall på helse - og oppvekst med over 80 prosent, sier han.

- Vi jobber med å synliggjøre at alle fagene er godt egnet for begge kjønn.

Olav Horne

Helse- og oppvekstfag

Studiespesialisering (1 085) er størst av de studieforberedende programmene, mens helse- og oppvekstfag (426) er størst blant de yrkesfaglige programmene.

- Blant dem som startet på et yrkesfaglig utdanningsprogram, startet hele 25 prosent på helse- og oppvekstfag, forklarer Horne.

Topp 5 yrkesfag 2018/2019: (2017/2018)

 1. Helse- og oppvekstfag: 426 elever (397)
 2. Elektrofag: 319 (303)
 3. Bygg- og anleggsteknikk: 265 (267)
 4. Teknikk og industriell produksjon: 221 (196)
 5. Service og samferdsel: 201 (206)

Færre skoleelever i år

I følge Statistisk sentralbyrås prognoser vil antall 16 åringer hjemmehørende i Buskerud i 2019 være færre enn i 2018:

 • I Drammensregionen forventes det 96 færre 16 åringer
 • I Ringeriksregionen forventes samme antall 16-åringer
 • I Kongsberg/Numedalsregionen forventes det en økning på to 16-åringer
 • I Hallingdalsregionen forventes en økning på 10 16-åringer
 • I Midtfylket forventes det 16 færre 16-åringer

- Dimensjoneringen av skoletilbudet i Buskerud tar hensyn til arbeidslivets behov. Dette er selve fundamentet i en velfungerende fagopplæringsmodell, avslutter Olav Horne i fylkeskommunen.


Publisert 7. februar 2019, oppdatert 7. februar 2019.