Dette er valgresultatet i Viken

Valgresultatet for Viken er klart. Nå starter kontrolltellingen.

Tirsdag 10. september viser valgresultatet følgende for fylkestingsvalget for Viken: 

 • Høyre                                                      25, 1 prosent 
 • Arbeiderpartiet                                        24, 3 prosent
 • Senterpartiet                                          13, 2 prosent
 • Fremskrittspartiet                                     8,8 prosent
 • Miljøpartiet De Grønne                             7,5 prosent
 • Sosialistisk Venstreparti                          4,5 prosent
 • Venstre                                                     3,6 prosent
 • Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger  3,5 prosent
 • Rødt                                                          3,2 prosent
 • Kristelig Folkeparti                                    2,6 prosent
 • Pensjonistpartiet                                       1,5 prosent
 • Helsepartiet                                               0,5 prosent
 • Alliansen                                                   0,5 prosent
 • Partiet De Kristne                                     0,4 prosent
 • Liberalistene                                             0,3 prosent
 • Demokratene i Norge                               0,2 prosent
 • Piratpartiet                                                0,2 prosent
 • Kystpartiet                                                0,1 prosent        

58 prosent av de stemmeberettigede i Viken har brukt stemmeretten. 

Da valglokalene stengte kveld mandag startet den krevende jobben med opptelling av stemmene. Kommunene teller stemmene til både fylkesting og kommunestyre.

Når kommunene er ferdig med å telle leveres alle fylkestingssedlene til fylkeskommunen, som skal kontrollere opptellingsresultatet for fylkestingsvalget.

Fylkeskommunen starter sin kontrolltelling tirsdag kveld. Da telles samtlige avgitte stemmer til fylkestinget, eventuelle feil rettes, og fylkeskommunen innrapporterer de korrigerte tallene. På grunnlag av disse tallene fordeles de 87 plassene i fylkestinget på de ulike partiene. 

Her finner du jevnlig oppdatert oversikt over valgresultatet for Viken. 


Endelig godkjenning av valgresultatet for fylkestinget, foretas av fylkesvalgstyret onsdag 18. september.


Publisert 10. september 2019, oppdatert 10. september 2019.