Dette selskapet skal bygge nytt undervisningsfjøs ved Buskerud videregående

Fylkeskommunen har undertegnet en samspillskontrakt med selskapet Gråskjær AS om byggingen av det 1300 m2 store fjøset.

Torsdag 5. desember undertegnet Buskerud fylkeskomune og selskapet Gråskjær AS en samspillskontrakt om bygging av nytt fjøs ved Buskerud videregående skole i Åmot.

Kontrakten har en ramme på 48 millioner kroner.

- Vi er svært godt fornøyd med at det er Gråskjær som skal jobbe med prosjektet. De har lang erfaring med bygging av landbruksbygg, og samspillskontrakten gjør at vi får et tett samarbeid mellom Gråskjær, skolen og oss i eiendomsavdelingen, sier Jan Øya i BFK Eiendom.

  • Oppstart: mai/juni 2021
  • Ferdigstillelse september/oktober 2021
  • Areal: Ca 1280 m2
  • Antall kuer: 50
  • Antall sau: 30-60 stk

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt undervisningsfjøs for ku og sau. Bygget skal ligge langs Buskerudvegen nedenfor Buskerud videregående skole.

Bygget skal bestå av et husdyrrom for ku, og en del som inneholder areal for fôrhåndtering, sauehold, serviceareal for melkeproduksjon og disponibelt areal.

I tillegg skal det etableres et undervisningsarealer i deler av andre etasje.


Publisert 6. desember 2019, oppdatert 6. desember 2019.