Disse 70 idrettsanleggene i Buskerud får spillemidler

Buskerud fylkeskommune har fordelt 85 millioner kroner til 70 idrettsanlegg i fylket.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune fordelte torsdag 85 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene i Buskerud.

- Vi ønsker å bidra til at flest mulig kan drive med idrett og fysisk aktivitet. 

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Anlegg i lokalmiljøet, som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.

Det er fylkeskommunen som forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 83,19 millioner kroner fra regjeringen. I tillegg har fylkespolitikerne lagt til 1,68 millioner kroner og fordelt disse midlene på to søknadskategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg:

  • Ordinære anlegg: 76,1 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: 8,7 millioner kroner

Her ser du hvilke ordinære anlegg i Buskerud som får penger

Her ser du hvilke nærmiljøanlegg i Buskerud som får penger

Ordinære anlegg er større anlegg for idrett og friluftsliv, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Det er også et mål å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet.

Idrettsanlegg landsoversikt investeringer

Figuren over viser investeringer i idrettsanlegg 2016-2018: Buskerud på topp 5. Kilde: Kulturdepartementet/Norges idrettsforbund


Publisert 7. juni 2019, oppdatert 7. juni 2019.