Disse fire kulturbyggene får 3,1 millioner av fylkeskommunen

Galleri Skredsvik i Sigdal, Geilo samfunnshus, Hegg kultursal i Lier og Hemsedal kultursal får tilskudd.

Staten bevilger årlig et beløp til desentralisert ordning for kulturbygg fra Norsk Tippings overskudd.

Kulturdepartementet har delegert forvaltningen av ordningen til fylkeskommunene.

Torsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å bevilge 3,1 millioner kroner til fire desentraliserte kulturbygg.

Det har i år kommet inn 10 kulturbyggsøknader i Buskerud. Følgende fire får støtte:

  • Galleri Skredsvik i Sigdal: 966 111 kroner 
  • Geilo samfunnshus: 137 841 kroner*
  • Hegg kultursal i Lier: 1 000 000 kroner
  • Hemsedal kultursal får tilskudd: 1 000 000 kroner

- Det er bare helt fantastisk! Det letter arbeidet vårt fordi det er tyngende for en stiftelse med lite inntekter å betjene et lån i millionklassen, sier Hilde Teksle Gundersen, kultursjef i Sigdal kommune.

Flere av kulturbyggene har søkt i flere år på rad, og i årets fordeling fullfører utbetalingen til Geilo samfunnshus, samt gir tilskudd til Hegg kultursal, Hemsedal kultursal og Galleri Skredsvik.

*Geilo samfunnshus hadde i 2016 en godkjent søknadssum på 6 millioner som er øverste grense for tilskudd i ordningen i Buskerud fylkeskommune.

De fikk påbegynt sin tildeling i 2016 og fikk tildelt hele potten i 2017 og 2018.

Etter tildelingen i 2018 stod det igjen en rest på 137 841 kroner for å fullføre tildelinga på 6 millioner.


Publisert 5. september 2019, oppdatert 5. september 2019.