Disse topper listene til høstens fylkestingsvalg

Buskerudpolitikere i toppen: Fylkesvalgstyret har godkjent 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken. Se hvem som er på listene.

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. 

Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. 

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai følgende lister:

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Partiet De Kristne
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Piratpartiet
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Her finner du valglistene med kandidater til fylkestingsvalget i Viken 2019 (PDF)

Fylkestingsvalget avholdes mandag 9. september 2019.


Publisert 27. mai 2019, oppdatert 27. mai 2019.