Disse vegprosjektene i Drammensregionen kan bli stoppet

Fylkesvegprosjekter for nær 4,5 milliarder kroner kan bli stoppet dersom det ikke kommer bommer.

- De 10 fylkesvegprosjektene som ligger i Buskerbypakke2 i Drammensregionen kan ikke gjennomføres uten bompenger, forklarer Gro Ryghseter Solberg, fylkesdirektør for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

Solberg orienterte ATM-rådet i Buskerudbyen tirsdag ettermiddag om konsekvensene dersom det ikke blir satt opp bommer.

Les også: Biltettheten økte over dobbelt så mye som innbyggertallet i Buskerud

Bakgrunnen for møtet er at politikerne fra kommunene i Buskerudbyen ønsket å belyse handlingsrom og økonomiske konsekvenser uten Buskerudbypakke2.

- Fylkeskommunen har hvert år 240 millioner kroner til investeringer på fylkesvegnettet. Det skal dekke tiltak i hele Buskerud, fortsetter Ryghseter Solberg.

- Det er derfor ikke mulig for fylkeskommunen å finasierere prosjekter for 4,5 milliarder kroner i Drammensreregionen, sier hun.

Buskerudbypakke2 inneholder fylkesvegprosjekter for 4,5 milliarder kroner:

  • Fylkesveg 319: Ny Svelvikveg Tørkop - Eik: 620 millioner kroner
  • Fylkesveg 36: Tilfartsveg vest del 1: 878 millioner kroner
  • Fylkesveg 36: Tilfartsveg vest del 2: 1230 millioner kroner
  • Fylkesveg 36: Tilfartsveg Konnerud: 340 millioner kroner
  • Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate: rundkjøring Bangeløkka - Rundtom: 230 millioner kroner
  • Fylkesveg 283 Rosenkrantzgata: fremkommelighet buss: 500 millioner kroner
  • Fylkesveg 283 Travbanen - Mjøndalen: bussprioritering i kryss/rundkjøringer: 100 millioner kroner
  • Fylkesveg 42: Ny Landfallbru: 500 millioner kroner
  • Fylkesveg 38 Hans Hansens veg: fremkommelighet buss: 32 millioner kroner
  • Fylkesveg 23 Engene: bussprioritering Bragernes torg - Brakerøya: 30 millioner kroner   

Biltetthet

2009 - 2018: Antallet innbyggere over 18 år har økt med 13 prosent, mens antallet personbiler i Buskerud de siste ti årene har økt med 30 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.


Publisert 24. april 2019, oppdatert 10. mai 2019.