Færre elever blir mobbet i Buskerud

Analysene av Elevundersøkelsen 2018 viser at andelen elever i Buskerud som oppgir at de har blitt mobbet har sunket på alle de tre obligatoriske trinnene i undersøkelsen.

- Det er gode nyheter at det er mindre mobbing. Det viser at det systematiske arbeidet mot mobbing er godt i Buskerud, sier Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud.

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud og jobber for alle barn og unge i Buskerud, fra barnehage til videregående skole.

- Bevisstheten blant vokse som jobber med barn og unge i skolen er blitt bedre.

Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud

Houg mener skoleeier (kommune for grunnskole og fylke for videregående) nå tar større ansvar for det systematiske arbeidet enn før.

- Det handler om holdninger til hva mobbing er - folk har rett og slett større kompetanse, sier hun.

Mobbeombud Bodil J. Houg på Eiker videregående skole i 2015.

Analysene av Elevundersøkelsen 2018 viser at andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet har sunket på alle de tre obligatoriske trinnene i undersøkelsen.

Andel elever i Buskerud som opplever mobbing (2017-tall i parentes)

 • 7. trinn: 6,4 prosent (6,8 prosent)

 • 10. trinn: 5,1 prosent (7,1 prosent)

 • Vg1: 3,6 prosent (4,3 prosent)

- Det er fortsatt elever som opplever at de ikke har et trygt og godt miljø, og vi må fortsette det gode arbeidet, sier mobbeombudet i Buskerud.

- Jeg får daglige henvendelser fra foreldre og ungdommer som forteller at de ikke blir inkludert, understreker hun.

- Det å føle tilhørighet er en viktig del av å bygge sin egen identitet.

Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud som har totalt 9 400 elever.

Les også: Nytt regelverk om skolemiljø

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at skolene er i stand til å håndtere det nye regelverket om mobbing og at elevene får oppfylt sin rett til et godt og trygt skolemiljø.

- All mobbing er uakseptabel. Alle barn og unge skal ha det trygt og godt på skolen.

Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune 

- Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og vi har nulltoleranse mot mobbing, sier Atterås.

Jan-Helge Atterås portrett

Store fylkesvise forskjeller

De fylkesvise tallene viser at i første klasse på videregående skole (VG1) i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det minst mobbing.

 1. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: 3,4 prosent
 2. Rogaland: 3,5 prosent
 3. Buskerud: 3,6 prosent
 4. Nordland: 3,8 prosent
 5. Troms: 3,9 prosent

Andel elever som oppgir at de har blitt mobbet på de tre obligatoriske trinnene i Elevundersøkelsen, fylkesvis:

Mobbing landsoversikt

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fakta om Elevundersøkelsen:

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
 • Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Publisert 10. mai 2019, oppdatert 10. mai 2019.