Flere ut på tur

Nytt 5-årig prosjekt skal sørge for at flere opplever friluftsliv i hverdagen.

Mye av arbeidet med friluftsliv har vært rettet mot ivaretakelse av arealer, mens friluftslivets ferdselsårer i seg selv og sammenhengen mellom arealene har hatt mindre fokus.

Nå har Miljødirektoratet satt i gang et 5-årig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.

Plan for friluftslivets ferdselsårer (PDF)

Mål for prosjektet:

  • Flere ut på tur
  • Befolkningen skal utøve friluftsliv jevnlig
  • Øke tilgjengeligheten for å utøve friluftsliv
  • Få flest mulig kommuner til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer

Les også: Frivillige har skiltet over 3 000 km med stier og løyper i Buskerud

Tur

For Buskerud er friluftslivets ferdselsårer et fellesgode som viktig i arbeidet med tradisjonell friluftslivskultur, i folkehelsearbeidet og ikke minst i opplevelsesturismen, der det for tida er stor satsing på sykling og sykkelstier i Buskerud. 

- For å oppnå gode resultater i dette arbeidet kreves tilgang til gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, både nært der folk bor, men også som destinasjonsutvikling, sier Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen.

I sist møte behandlet hovedutvalget sak om oppstarten av det 5-årige prosjektet. 

- Det krever tett samarbeid mellom flere aktører og fagområder i kommunene for å prioritere og satse på målrettede tiltak.

Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne 

Buskerud fylkeskommune deltok i et pilotprosjekt i 2018 og har en sentral rolle i det nye 5-årige prosjektet.

Fylkeskommunen har satt av 175 000 kroner til prosjektet i år og samtidig fått 275 000 kroner fra Miljødirektoratet.

I samarbeid med Akershus fylkeskommune har Busekrud lyst ut midlertidig stilling til dette arbeidet.

Madonnastien

Madonnastien i Eggedal ble i fjor høst kåret til Norges mest populære turrute av Gjensidigestiftelsen etter en avstemmingskonkurranse. Foto: Eggedal Turlag


Publisert 18. juni 2019, oppdatert 18. juni 2019.