For andre år på rad er det flere søkere til yrkesfag

Her får du en oversikt over de viktigste trendene innenfor søking til offentlige videregående skole og lære i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune har mottatt 9 649 søknader om skoleplass og 1 300 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2019/2020.

Fristen for å søke til videregående opplæring gikk ut 1. mars i samtlige fylker.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler i fylket.

Hovedfunn

  • For andre år på rad er det flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.
  • Det er 267 søkere til bygg- og anleggsteknikk på Vg1. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent.
  • Andelen jenter som søker seg til naturbruk på Vg1 er over doblet siden i fjor.
  • Andelen gutter som søker helse- og oppvekstfag har økt med 90 prosent fra 2012 til 2019.

Utvikling programområder

Lag statistikkSøkere til videregående opplæring – utdanningsprogram (Udir)

Når vi ser på andelen søkere til de ulike utdanningsprogrammene på Vg1 ser vi tydelig at studiespesialisering er størst.

En tredjedel av elevene søker seg dit.

Illustrasjon utdanningsprogram 2019

- Vi ser at kjønnsforskjellene er spesielt store på programområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og helse og oppvekstfag, sier Olav Horne, leder for fagopplæringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Jenter naturbruk

Andelen jenter som søker seg til naturbruk på Vg1 er over doblet siden i fjor.

Andelen gutter som søker helse- og oppvekstfag har økt med 90 prosent fra 2012 til 2019 (bildet under).

- Det er flott at flere gutter søker seg til helsefag, og vi jobber med å synliggjøre at alle fagene er godt egnet for begge kjønn, sier Horne.


Inntak til skole

Endelig skoletilbud for neste skoleår vedtas av Hovedutvalget for utdanning i april.

Hovedinntaket gjennomføres i begynnelsen av juli, suppleringsinntak gjennomføres i august. Alle søkere med ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass. Alle søkere oppfordres til å registrere forhåndssvar.

Ledige skoleplasser annonseres på bfk.no og i avisene i slutten av august eller i begynnelsen av september.


Publisert 18. mars 2019, oppdatert 18. mars 2019.