Fylkeskommunen gir 1,9 millioner i støtte til 15 festivaler i Buskerud

- Festivalene som får støtte fra Buskerud fylkeskommune må være tilgjengelig for alle.

Buskerud fylkeskommune tildeler årlig tilskudd til en rekke festivaler i hele fylket.

Tirsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 1,9 millioner kroner til 15 ulike festivaler i Buskerud.

- Festivalene mobiliserer til kulturelt mangfold og de fleste festivalene er lavterskeltiltak tilgjengelige for det brede lag av befolkningen, sier Tonje Kristensen (Arbeiderpartiet), leder av hovedutvalget.

Festivalene i Buskerud har over 200 000 besøkende.

Støtten fra fylkeskommunen forutsetter at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.

Festivaler som får støtte fra fylkeskommunen må være tilgjengelig for alle.

Tildelingen av festivalstøtte prioriterer fyrtårnsfestivaler og nisjefestivaler, da disse er tiltak som spesielt bidrar til både topp og bredde i Buskeruds kulturliv.

Disse 15 får støtte:

 • Folkemusikkveka kr 310 000,-
 • Glogerfestspillene kr 310 000,-
 • Middelalderuka i Numedal kr 125 000,-
 • Drammen Sacred kr 175 000,-
 • Vertavofestivalen kr 60 000,-
 • Halvorsen Musikkfest kr 200 000,-
 • Working Class Hero kr 100 000,-
 • Fauskivalen kr. 55 000,-
 • Factory Light Festival kr 160 000,-
 • Kongsberg Krim kr 55 000,-
 • Elvefestivalen kr 155 000,-
 • Globusfestivalen kr 80 000,-
 • Strenger i Gress kr 30 000,-
 • We Låve Rock kr 30 000,-
 • Ringerike Internasjonale Film Festival kr 55 000,-

Kongsberg jazzfestival har i år sin egen budsjettpost, og fylkespolitikerne økte tilskuddet til Kongsberg til totalt 2,5 millioner kroner.

Tilskudd til Kongsberg Jazzfestival omhandles derfor ikke i denne saken.

Kongsberg Jazzfestival konsert

Foto: Kongsberg Jazzfestival


Publisert 26. mars 2019, oppdatert 26. mars 2019.