Fylkesordfører Roger Ryberg talte for det parlamentariske Østersjøsamarbeidet

Stortinget var vertskap for det parlamentariske Østersjøsamarbeidet 25 - 27 august. Temaene for konferansen var blant annet rene hav, fremtidens arbeidsliv, migrasjon og integrasjon.

I den forbindelse ble fylkesordfører Roger Ryberg, i lys av sitt mandat som leder av det regionale østersjøsamarbeidet, Baltic Sea States Subregional Co-operation, invitert til å holde et innlegg om viktigheten av lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid på tvers av grenser for å oppnå bærekraftmålene i fellesskap.

- Som folkevalgte er vårt mål å gjenopprette folkets tillit til politikken og for å arbeide sammen med innbyggerne for en bedre framtid for alle, sa Roger Ryberg fra Stortingets talerstol.

Videre understreket han viktigheten av å jobbe tett med ungdommen som viser et stort engasjement i kampen for et bedre klima og miljø.

Dette parlamentariske Østersjøsamarbeidet består av alle de nordiske og baltiske landene, Russland, Tyskland og Polen. Regionale parlamenter fra Tyskland og Russland deltar også.


Publisert 27. august 2019, oppdatert 2. september 2019.