Fylkespolitikerne vil ha nattbuss

Vil etablere et busstilbud om natten mellom Oslo – Kongsberg og Oslo – Hønefoss.

Onsdag formiddag vedtok samferdselspolitkerne i Buskerud fylkeskommune å undersøke muligheten for starte et halvårlig pilotprosjekt med nattbuss mellom Oslo - Hønefoss.

Politikere ønsker å få til en samfinansiering med kommunene Hole og Ringerike.

Hovedutvalget for samferdsel ber samtidig fylkeskommunens kollektivselskap Brakar om å gå i forhandlinger med de kommersielle aktørene på strekningen Oslo - Kongsberg om direktekjøp på nattavganger.

- Vi ønsker å gi innbyggerene våre et bedre busstilbud, og tror nattavganger mellom Oslo - Kongsberg og Oslo - Hønefoss, vil være tilbud som vil bli benyttet, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget.

Olav Skinnes

Det blir da nattbuss i begge retninger på strekningen Oslo - Kongsberg langs E18 og E134, og mulig nattbuss mellom Oslo -Hønefoss.

- Nattbuss Oslo - Hønefoss vil bli behandlet i vårt neste møte, sier Skinnes.

I budsjettbehandlingen i fylkeskommunen for 2019 – 2022 ble det fattet vedtak om å vurdere muligheter for å etablere et busstilbud om natten mellom Oslo – Kongsberg og Oslo – Hønefoss.

Når det gjelder nattbuss melllom Oslo - Hønefoss så har Brakar  tidligere vurdert at en slik ruteendring eventuelt kan settes i verk fra august 2019, med Brakars gjeldende takster på tilbudet.


Publisert 8. mai 2019, oppdatert 8. mai 2019.