Fylkestinget behandlet to interpellasjoner om Buskerudbypakke2

Fylkestinget behandlet i sist møte interpellasjoner fra Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne.

Her kan du lese Interpellasjon fra Lavrans Kierulf (Frp) om Buskerudbypakke2

Her kan du lese Interpellasjon fra MDG ved Hanne Lisa Matt og Ståle Sørensen om Buskerudbypakke2

En interpellasjon er et skriftlig eller muntlig spørsmål som et medlem av fylkestinget kan stille forsamlingen.

De to interpellasjonene om Buskerudbypakke2 ble behandlet av politikerne i fylkestinget torsdag ettermiddag.

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Rune Kjølstad, ba fylkestinget om å ikke behandle interpellasjonen fra Fremskrittspariet fordi han mente at konsekvensene var for dårlig utredet.

Kjølstads forslag ble vedtatt.

Her kan du lese Fremskrittspartiets, Senterpartiets og Arbeiderpartiets protokollltilførsler.

Buskerudbypakke2 er et samferdselsøft som skal gi bedre veier, styrket busstilbud og flere sykkel- og gangveger for innbyggerne i Drammensregionen.

Fylkeskommunen og kommunene har ikke penger til å betale for samferdselsløftet på egenhånd, men er nødt til å få til et spleiselag med staten og innbyggerne.


Publisert 25. april 2019, oppdatert 25. april 2019.