Gå på bussen rett utenfor døra

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vil teste ut nytt kollektivtilbud i Buskerud - bli hentet med minibuss der du bor.

- «HentMeg» er det første av sitt slag her i Buskerud. Det er en smart løsning som sikrer innbyggerne et godt kollektivtilbud, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

I sist møte vedtok samferdselspolitikerne å bruke to millioner kroner til et pilotprosjekt på Kongsberg.

Politikerne vedtok også at det skal være et prøveprosjekt i Hallingdal, og Brakar skal nå gå i dialog med kommunene Gol og Hol for å se på muligheten til samfinansiering av pilotprosjektet.

Kostandene for å teste ut tilbudet på disse stedene vil være 1,5 millioner kroner, og det forutsettes at kommunene, reiselivsnæringen og transportselskapet Vy er med å bidrar til finansieringen.

- Dette er en ny måte å tenke kollektivtrafikk på.

Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget

Olav Skinnes

«HentMeg» lar passasjerene bestille tur med en minibuss via nett eller telefon, hvor passasjeren selv oppgir hvor de ønsker å bli hentet og hvor de skal.

Forskjellen mellom «HentMeg» og ordinære hentetjenester er at turen ikke må bestilles dagen før, og bussrutene oppdateres kontinuerlig i sanntid.

- Minibussen kommer hjem og henter folk etter bestilling, og kjører passasjerene fra dør til dør.

Olav Skinnes (Senterpartiet)

Med Hent Meg får passasjerene en dør til dør-transport med minibuss til kostnaden av en bussbillett.

Hent Meg-konseptet er tidligere utviklet og utprøvd av Kolumbus i Rogaland, som har gjennomført dette med stor suksess i Sauda.

Det er fylkeskommunens kollektivselskap, Brakar, som planlegger oppstart av «HentMeg» i Kongsberg (byområde) til høsten.

For testing av en slik bestillingstjeneste i distriktsområde, prøves dette i Hallingdal enten på Gol eller Geilo fra desember 2019 til og med mai 2020.

Prosjektet skal evalueres sommeren 2020.


Publisert 12. juni 2019, oppdatert 12. juni 2019.