Gevinst i Baltikum gir rekordutbytte og styrket balanse

Vardar AS har vedtatt regnskaper for 2018 med et resultat etter skatt på 796 millioner kroner og foreslår 740 millioner kroner i utbytte til Buskerud fylkeskommune.

Et vellykket salg av selskapet Ne/ja Energia til det statlige Estii Energia i Estland i 2018, med en samlet transaksjonsverdi på 488 millioner Euro, gir sammen med gode driftsresultater rom for både nedbetaling av banklån med 1,25 mrd kroner og utbetaling av 740 millioner kroner i utbytte.

Etter utbetaling av utbytte vil selskapets egenkapital være om lag 1,6 mrd kroner og netto rentebærende gjeld om lag 1,2 mrd kroner inklusive et ansvarlig lån til Buskerud Fylkeskommune på 508 millioner kroner.

- Vi er svært tilfreds med selskapets resultater for 2018, og vi er spesielt tilfreds med at vi har lykkes i å realisere Buskerud fylkeskommunes eierstrategi på en måte som de er tilfreds med, samtidig som vi sikrer selskapet en sunn finansiell balanse som gir rom for både videre utvikling og vekst gjennom investeringer og rom for utbytter til nye eiere, sier selskapets styreleder Roar Flåthen.

Som en følge av etableringen av Viken fylkeskommune, vil kommunene i dagens Buskerud tre inn som eiere med full råderett over Vardar fra januar 2020.

Roger Ryberg ute på Strømsø

Fylkesordfører Roger Ryberg ble sammen med fylkesutvalget orientert om selskapets regnskaper og styrets forslag til utbytte i møte 10. april.

Ryberg er svært fornøyd med hvordan styret og selskapets ledelse har fulgt opp fylkeskommunens eierstrategi.

- På en god måte har vi nå klart å innfri krav og forventninger fra mange hold; kommunene, Viken og ikke minst selskapet selv, sier han.

Fylkesordfører vil takke kommunene (B-aksjonærene) for deres konstruktive interesse for selskapets fremtid.

Alt ligger nå til rette for en ryddig overføring av eierskapet i Vardar i tråd med aksjonæravtalen fra 2005 mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerud, og at overtagende kommuner mottar et finansielt sunt selskap.

I tillegg til regnskapsmessig gevinst fra salg av Nelja Energia, bidrar Vardars resultatandel fra Glitre Energi AS, Vardar Vannkraft, Vard ar Varme og Vardar Vind med positive driftsresultater.

Etter netto finanskostnader på 58 millioner kroner og en skattekostnad på 83 millioner kroner, fikk konsernet et resultat etter skatt på 796 millioner kroner.


Publisert 10. april 2019, oppdatert 10. april 2019.