Her er de nominerte til prisen Årets lærebedrift 2019 i Buskerud

- Alle de nominerte utmerker seg ved å være viktige bidragsytere i arbeidet med å utdanne dyktige fagarbeidere til det norske samfunnet.

Prisen Årets lærebedrift deles ut i Buskerud tirsdag 17. desember under en prisaften i fylkeshuset i Drammen.

Prisaften overføres direkte på web-TV.

- Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/lærekandidater, sier Olav Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

- Alle de nominerte utmerker seg ved å være viktige bidragsytere i arbeidet med å utdanne dyktige fagarbeidere til det norske samfunnet.

Olav Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune

Her er de fire nominerte:

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg er en anleggsentreprenør som har stort fokus på lærlinger. De har i dag rundt 40 lærlinger innenfor ulike fagområder, og er opptatt av kvaliteten på opplæringen de gir til lærlingene.

Alle læringene har sin egen instruktør som er lærlingens nærmeste støttespiller gjennom hele læretiden frem til fagbrev. De legger stor vekt på opplæring og oppfølging slik at lærlingene for størst mulig utbytte av læretiden.

Ingeniør Ivar Pettersen

Ingeniør Ivar Pettersen

Ingeniør Ivar Pettersen AS har siden oppstarten i 1903 opparbeidet seg en solid posisjon som en ledende elektroentreprenør i fylkene rundt Oslofjorden.

I dag har bedriften ca 220 ansatte, hvorav mer enn 30 lærlinger som er tilknyttet kontorer i Drammen (hovedkontor), Vikersund, Oslo, Moss og Sandefjord.

Bedriften jobber kontinuerlig med å ha godt kvalifiserte medarbeidere, og har avdelinger innen elektroinstallasjon, elektrikerservice, automasjon, tele-data-sikkerhet og agenturvirksomhet.

Vestre Viken HF

Vestre Viken

Vestre Viken helseforetak ble godkjent lærebedrift i helsearbeiderfaget i 2008. Det er ansatt totalt 18 lærlinger i faget ved sykehusene i Drammen (15) Ringerike (4) og Kongsberg (1).

Lærlingene ved Drammen og Kongsberg går i ordinært løp, 2+2 modellen. Ringerike sykehus samarbeider med Hønefoss videregående skole om lærlinger i fireårs løpet.

Sykehusene har et godt samarbeid med Buskerud fylkeskommune og distriktets videregående skoler, og tilbyr plasser for elever ved Vg.2 i Yrkesfaglig fordypning.

Drammen kommune

Drammen kommune

Drammen kommune har som målsetting å være en attraktiv lærebedrift som tar faglig og personlig utvikling på alvor, slik at lærlingene blir dyktige fagpersoner.

Kommunen har hatt en kraftig opptrappingsplan for læreplasser med en økning på 20 lærlinger pr år frem til 2019.

Drammen kommune har også vært initiativtaker til felles samarbeid med nærliggende kommer for å sikre flere plasser for YFF i helsefag. I Drammen kommune får lærlingene dedikerte veiledere som er skolerte gjennom fylkeskommunens veilederkurs og egne interne kurs tilrettelagt for veileder til lærlinger.


Publisert 4. desember 2019, oppdatert 4. desember 2019.