Her er vinneren av bevaringsprisen 2018

- Jeg er veldig glad for å få prisen! sier Anders Thygesen. Thygesen er tildelt Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for arbeidet med istandsetting av Vestfossen kapell.

or aller første gang delte Buskerud fylkeskommune tirsdag ettermiddag ut en bevaringspris.

Prisen er på 50 000 kroner og ble tildelt Anders Thygesen fra Vestfossen i Øvre Eiker for arbeidet med istandsetting av Vestfossen kapell.

- Jeg er veldig glad for å få bevaringsprisen! Jeg føler jeg har gjort en stor restaureringsjobb og da er det fint å bli satt pris på av fylkeskommunen, sier han.

- Prispengene kommer veldig godt med, smiler Thygesen.

"Anders Thygensen har gjort et svært godt og forbilledlig istandsettingsarbeid med Vestfossen kapell og tildeles derfor Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for 2018."

Juyren

- Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med vernemyndigheter og fylkeskommunen, men jeg vil også rette en stor takk til Øvre Eiker kommue for velvillighet og løsningsorientert saksbehandling, sier han.

Vestfossen kapell

Vestfossen kapell ble oppført i 1863 som bedehus og tatt i bruk som kirke for Vestfossen i 1902. Bygningen fungerte som kirke fram til 2011.

Anders Thygesen overtok bygningen i 2012 og har istandsatt bygningen etter antikvariske retningslinjer med reparasjon av tak og gjenbruk av eksisterende tegltakstein, fjerning av huntonittplater og oppmaling av det opprinnelige panelet og interiørdetaljer med linoljemaling, restaurering av vinduer.

Thygesen har etablert et kurssenter og verksted i bygningen.

Jernbanearbeid

Diplom og hederlig omtale ble gitt til Jernbaneklubben-driftsavdeling Krøderbanen for istandsetting av jernbanevogner.

 

"Norsk jernbaneklubb – driftsavdeling Krøderbanen gjør en svært viktig innsats for å ta vare på både jernbanen og togstasjonen, men ikke minst også det rullende materiellet som er helt avgjørende for forståelsen av kulturminnet. Vognene er en viktig del av helheten i jernbaneanlegget. Innsatsen de frivillige legger inn for å istandsette og vedlikeholde rullende materiell på Krøderbanen over lang tid tillegges særlig vekt i tildeling av diplom til Norsk jernbaneklubb – driftsavdeling Krøderbanen."

Juryen

 

Lier bygdetun fikk også hederlig omtale og diplom for istandsetting av «Perseverkstedet».

Perseverkstedet

"Perseverkstedet er bevart som følge av et stort engasjement fra frivillige. Bygningen ble flyttet til bygdetunet og med dette bevart for ettertiden. Persverkstedet representerer en bygningstype som det er få igjen av. Arbeidet er utført etter antikvariske retningslinjer og det er gjort få utskiftninger. Interiøret er i tillegg bevart med fungerende maskiner. Bygningens komplette historie kan dermed formidles."

Juryen

Pris og diplomer ble delt ut av fylkesordfører Roger Ryberg på konferansen KulturarvBuskerud 2019 på Union scene i Drammen 5. mars.


Publisert 6. mars 2019, oppdatert 7. mars 2019.