Her kommer den nye skolen på Kongsberg

Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen går for å bygge nytt på Tinius/Flåtaløkkaområdet i Kongsberg sentrum.

- Vi er opptatt av at våre elever skal ha gode skolelokaler, og tror dette blir veldig bra for alle - både elever, ansatte og skolens samarbeidspartnere, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune skal bygge nytt på Kongsberg videregående skole, og det har i arbeidet med nytt skolebygg vært vurdert ulike alternative løsninger.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Politikerne i hovedutvalget vedtok i sist møte at man arbeider videre med alternativ 5, Tinius/Flåtaløkkaområdet i sentrum.

Det nye bygget blir på ca 5 000 kvm og planlagt oppstart i 2020. Skolebygget skal være klart innen desember 2021.

- Vi er oppatt av å sikre skolen en helhetlig og god pedagogisk løsning.

Sissel Urke, utdanningspolitiker

Sissel Urke

Prosjektet vil samle lokasjonene til en hovedskole med Tinius/Flåtaløkka/kinoen og Maurits/Åslandsgate sentralt langs lågen og en avdeling i Saggrenda.

Skoleanlegget skal legge til rette for en variert undervisning. Det skal være rom for av ulik utforming og funksjon, og disse skal sammen gi muligheter for varierte organiserings- og undervisningsformer.

- Det er velig positivt at man ser skolen under ett, ikke bare det nye bygget, sier rektor Hanne Hagby.

Rektoren sier de ser fram til å få på plass det nye bygget.

- Det er stor etusiasme rundt prosjektet! Vi har ulike brukermedvirkningsgrupper med ansatte og elever som skal fortsette å jobbe sammen med prosjektledelsen om best mulig løsning, sier hun.

Rektoren legger til at med tanke på de utfordringer som har vært i ungdomsmiljøet i Kongsberg den siste tiden, er det en stor fordel å samlokalisere skolens elevtjeneste og helsestasjonen for ungdom.

- Dette er det gode muligheter for å få til i nybygget på Flåtaløkka med en hensiktsmessig plassering slik at tilgjengeligheten blir god, sier rektoren.

- Skolens kantine vil bli skolens hjerte og skal være en arena der elever og ansatte kan samhandle formelt og uformelt på tvers av fag og klasser.

Hanne Hagby, rektor

- En slik samlokalisering vil kunne styrke fagsamarbeidet på tvers av skolen og kommunen, og samarbeidet om elever bedres, mener hun.

Les også: Kongsberg videregående skole valgt ut som deltaker til Holbergprisen

Skolens strategiske plan for 2019 - 2023 tar utgangspunkt i «Sammen om framtidsrettet opplæring» og har definert fire satsingsområder med tiltak de neste årene:

  • Profesjonsfellesskap
  • Skoleutvikling
  • Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv
  • Fagfornyelsen og overordnet plan.

Utdanningspolitkerne i Buskerud vedtok i samme møte å ha et ekstraordinært møte 12. februar om Kongsberg for å godkjenne en forenklet plassering av utdanningsprogram og sikre fremdriften.


Publisert 31. januar 2019, oppdatert 31. januar 2019.