Her kontrolltelles 565 000 stemmesedler

565 000 personer deltok i fylkestingsvalget i Viken. Nå skal fylkeskommunen kontrolltelle alle stemmene.

Det er fylkeskommunene her i landet som har ansvaret for å kontrolltelle alle stemmene etter høstens fylkestingsvalg.

Tirsdag ettermiddag startet kontrolltellingen av fylkestingsstemmesedlene fra alle kommunene i Viken.

- 565 000 personer deltok i valget i Viken, så det er mange stemmesedler som skal kontrolleres, sier Mona Bjørnsrud, Trude Remme og Ann Anthony, valgansvarlige fra fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold.

Her finner du oppdatert oversikt over valgresultatet for Viken

Nær 70 medarbeidere fra de tre fylkeskommunene deltar i arbeidet med å kontrolltelle alle stemmesedlene i fylkestingssalen i Drammen.

- Vi scanner stemmesedlene og sammenligner resultatet med de tallene kommunene har fått i sine tellinger. Hvis den tellingen vi har foretatt ikke stemmer med kommunenes tall, så teller vi på nytt, forklarer de tre.

Stemmesedler telling Lillestrøm

Kristin Kyhen Ramstad fra Lillestrøm kommune leverte onsdag formiddag 41 esker med over 37 000 stemmesedler til kontrolltellingen i fylkeshuset.

- Vi har scannet og telt alle våre fylkestingsstemmer, og er derfor litt spente nå på om kontrolltellingen gir samme resultat, sier Kyhen Ramstad.

Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Årets valg er det først fylkestingsvalget for Viken. Fylkestinget i Viken skal bestå av 87 representanter.

- Vi sjekker alle stemmesedlene for eventuelle rettinger og endringer som velgerne har foretatt når det gjelder kandidatene, sier Trude Remme.

Åtte prosent av partiets velgerne må ha gjort samme endring for at det skal gi utslag for en kandidat.

- Det er alltid vanskelig å se hvor lang tid kontrollltellingen vil ta, men vi regner med å være ferdige fredag, avslutter de tre valgansvarlige. 

Viken mandat

Kilde mandat: Valgresultat.no


Publisert 11. september 2019, oppdatert 11. september 2019.