Holbergprisen i skolen: Sølv til Kongsberg-elev

Andreas Yul Kim fra Kongsberg videregående skole fikk sølv og 20 000 kroner for forskningsprosjektet: "Han som talte Roma midt imot".

- Det er helt fantastisk at han kom på 2. plass i en så stor konkurranse! Jeg er veldig stolt av Andreas og lærerne som har bidratt, sier rektor Hanne Hagby ved Kongsberg videregående skole.

- Oppgaven hans er veldig spennende og det er veldig flott at en ungdom har valgt et slikt tema, fortsetter rektoren.

Andreas Yul Kim fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Han som talte Roma midt imot".

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta, og rundt 500 elever jobber med sine prosjekter før hver skole sender inn tre av disse. Fagjuryen velger så de tre beste.

Oppgaven tar for seg en viktig hendelse i norsk historie, og er sterkt forankret i faglitteraturen på feltet. Ulike sider ved konflikten mellom Kong Sverre og kirken diskuteres inngående, og bidrar til å kvalifisere den avsluttende diskusjonen om hvorfor kong Sverre ble sittende. Gjennomgangen av forskningslitteraturen er imponerende, og det samme er bruk og drøfting av primærkildene, som er på et svært høyt nivå. Oppgaven har en stram struktur, er meget velskrevet, og viser god formidlingsevne og høy grad av selvstendighet.

Fagjuryen
Prosjektet drøfter konflikten mellom kongemakt og kirkemakt under borgerkrigstiden i Norge og spør hvorfor kirken ikke klarte å fjerne kong Sverre Sigurdsson fra tronen.

Publisert 5. juni 2019, oppdatert 5. juni 2019.