Hovedinntaket til videregående opplæring i Buskerud er klart

8 691 søkere har fått tilbud om skoleplass i Buskerud.

- Første del av inntaket til videregående opplæring er gjennomført. Flertallet av søkere med rett til skoleplass i videregående skole i Buskerud har mottatt tilbud om skoleplass, sier Tuva Heen, inntaksleder i Buskerud fylkeskommune.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Det vil skje store endringer i andreinntaket 6. august. Flere av søkerne vil da få tilbud om første ønske.

Søkere med rett til skoleplass som ikke har fått tilbud i hovedinntaket vil motta tilbud i 2. inntaket eller ved skolestart.

Husk å svare på tilbudet om skoleplass

Alle søkere til videregående opplæring mottok en sms torsdag 5. juli, med tilbud om skoleplass og/eller tilbud om plass på venteliste.

Søkerne må logge seg inn på vigo.no og sjekke tilbudet de har fått.

Søkere som ikke har lagt inn forhåndssvar må huske å takke ja til skoletilbudet og eventuell venteplass. Søkere som ikke ønsker tildelt plass må logge seg inn og takke nei til tilbudet.

Svarfrist er fredag 12. juli.

Søkere som glemmer å svare ja på tilbudet om skoleplass mister skoleplassen sin, og vil stå uten et skoletilbud til høsten.

For å svare på tilbudet på vigo.no trenger søkerne MinId. MinId ble brukt ved innsøking.

De som trenger hjelp med MinId kan kontakte brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller på e-post min...@difi.no.

Les også: Tilstandsrapport 2019: Færre elever slutter i skolen

Ikke alle har fått tilbud om skoleplass

Søkere som har rett til skoleplass, og som ikke har fått tilbud i hovedinntaket, står på venteliste til alle sine ønsker.

Flertallet av disse søkerne vil få et tilbud ved 2. inntaket 6. august eller innen skolestart mandag 19. august.

Noen få søkere med ungdomsrett vil få et tilbud senere. Alle søkere med rett til skoleplass vil få et tilbud før ledige plasser legges ut til søkere uten ungdomsrett.

Oversikt over ledige skoleplasser legges ut på bfk.no i begynnelsen av september.

Kontakt

Inntaksenheten kan kontaktes på telefon 32 80 86 43/32 80 86 44 i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00 eller på e-post inn...@bfk.no. 

Økning i antall læreplasser i Buskerud

920 søkere har nå fått avtale om læreplass i bedrift. Det er et rekordstort antall og 40 flere enn på samme tid i 2017.

Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune formidler søkere som ønsker å bli lærlinger. Dette er en prosess som pågår fra mars til oktober hvert år.

Det er arbeidet godt med formidlingsprosessen både hos fagopplæringsseksjonen, på opplæringskontorene, hos lærebedriftene, på skolene og av elevene selv. Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, og at så mange bedrifter nå satser på lærlingeordningen.

Trenger fremdeles flere plasser

Selv om mange allerede har fått læreplass, så er det behov for flere læreplasser både hos eksisterende og nye lærebedrifter.

Formidlingen fortsetter med full styrke for nesten 300 aktuelle søkere som fortsatt venter på et tilbud i bedrift. 240 av disse søkerne har opplæringsrett.

Det gjenstår flest søkere i disse lærefagene:

  • Helsearbeiderfaget
  • Elektrikerfaget
  • Bilfaget lette kjøretøy
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Salgsfaget
  • Automatiseringsfaget
  • Ikt servicefaget

Erfaring viser at mange får læreplass også på sensommeren og høsten. Formidlingen vil derfor fortsette til alle med opplæringsrett har fått et tilbud.

Dersom det ikke er mulig å gi alle tilbud i bedrift, blir det gitt tilbud om opplæring i skole. Dette skjer før formidlingen avsluttes i slutten av september/oktober.

Bedrifter som ønsker en lærling kan ta direkte kontakt på e-post formi...@bfk.no eller sms til 97977995. Vi finner gode kandidater til bedriftene innen nesten alle fagområder. 

Kontaktpersoner:


Publisert 4. juli 2019, oppdatert 5. juli 2019.