Investeringer i idrettsanlegg 2016-2018: Buskerud på topp 5

De siste tre årene har Buskerud investert over 4 500 kroner per innbygger i idrettsanlegg, viser ny rapport fra Kulturdepartementet.

Fylkeskommunen forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

I en ny oversikt fra kulturdepartementet kommer det frem at Buskerud er blant de fylkene i landet som investerer mest i idrettsanlegg.

Med investeringer menes totale kostnader for et anleggsprosjekt.

Her kan du lese rapporten Spillemidler til idrettsanlegg (PDF)

- Det er veldig moro at Buskerud er i toppen! Satsingen på idretts- og nærmiljøanlegg kommer lag, foreninger og innbyggere til gode i hele fylket, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Les også: Buskerud fylkeskommune fikk 87 millioner kroner til idretten i fjor - 40 millioner mer enn for fem år siden

- Antall nye søknader med tilhørende investeringskostnader vil variere fra år til år, men kommuner, idrettslag og foreninger i Buskerud er aktive med å søke om midler - det gjør at det også blir bygget mange anlegg i fylket, sier idrettskonsulenten.

Idrettsanlegg landsoversikt ordinære anlegg

Figuren over viser investeringskostnader per innbygger knyttet kun til ordinære anlegg etter fylke, 2016 - 2018.

Kleven sier det i årene 2016 - 2018 kom inn totalt 261 nye søknader til Buskerud fylkeskommune.

Antall søknader og søknadssum for de to søknadskategoriene fordeler seg på følgende måte i Buskerud:

  • Ordinære anlegg: godkjent søknadssum på 280 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: godkjent søknadssum på 33 millioner kroner

Ordinære anlegg er anlegg til den organiserte idretten, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg landsoversikt

Figuren over viser investeringskostnader per innbygger knyttet kun til nærmiljøanlegg etter fylke, 2016 - 2018.


Publisert 9. mai 2019, oppdatert 9. mai 2019.