Invitasjon til konkurranse: Lag nytt fylkesordførerkjede for Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune inviterer gullsmeder til konkurranse for å lage fylkesordførerkjede for den nye fylkeskommunen.

Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner blir fra 1. januar 2020 slått sammen til en fylkeskommune – Viken fylkeskommune. Fylkeskommunene skal i den forbindelse anskaffe et nytt fylkesordførerkjede.

- Kjedet har en sterk og svært synlig symboleffekt som bør gjenspeiles i designet, og designer/kunstner som velges må ha kunnskap om og bo i en av de nåværende fylkeskommunene som blir Viken, sier Andreas Lervik – leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Lervik sier gullsmeder i Østfold, Akershus og Buskerud denne uken ble invitert til å være med i konkurransen, fordi det er et ønske om at fylkesordførerkjedet skal produseres i Viken. Det ferdige smykket skal bestå av kjede og anheng med våpenskjold.

De tre fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold har nylig vedtatt fylkesvåpenet for den nye fylkeskommunen.

Det nye fylkesvåpenet «Trippel fjellspeiling i vann» er på blå bunn, har fjell i sølv som speiler seg i vann, spiss bue i topp, og tre reflekser i avtakende størrelse i skjoldbunnen.

- Det nye fylkesvåpenet gir et godt utgangspunkt, og kan være til inspirasjon for elementer i det nye fylkesordførerkjedet, fortsetter han.

Lervik sier designer står fritt til å velge utforming av kjede og material. Det skal uansett gis begrunnelse for materialvalg i tilbudet. Kjedet må være fleksibelt slik at det kan tilpasses ulike personer, uavhengig av høyde eller kjønn.

- Det er viktig med god kvalitet både med tanke på levetid og brukervennlighet. Fylkesordførerkjedet er å anse som en brukskunstgjenstand og må tåle flittig bruk, sier Lervik.

  • Motivet skal være samlende og representere den nye fylkeskommunen på en god måte.
  • Det skal ikke være en sammenblanding av de tre nåværende kjedene, og symbolikken skal ikke gjenbrukes. Det nye fylkesvåpenet for Viken skal være en del av kjedet (anhenget).
  • Motivet bør være noe som er felles for Akershus, Buskerud og Østfold - et motiv eller symbol som betyr noe for alle innbyggerne i det nye fylket.
  • Symbolikken kan inneholde temaer/elementer som er representative og samlende for Viken-regionen. Eksempler på det kan være hav/vann/vassdrag, fjell og flatland.

Frist for å levere forslag til konkurransen er 5. juni 2019.

De innsendte forslagene vil legges frem for en politisk arbeidsgruppe som velger inntil tre forslag som går til finalerunden. Forslagene vil så gå videre til et Arbeidsutvalget for Viken fellesnemnd som blant annet består av de tre nåværende fylkesordførerne, som velger endelig design.

Det er et mål om at nytt fylkesordførerkjede skal være klart til konstituerende fylkesting i 17. oktober.

Har du spørsmål om konkurransen så ta kontakt med:

Tone Stenbek, informasjonssjef i Østfold fk Tlf. 970 18 337       ton...@ostfoldfk.no

Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonsdirektør i Buskerud fk Tlf. 916 27 245             guro.hegna...@bfk.no


Publisert 3. mai 2019, oppdatert 3. mai 2019.