Kollektivtilbudet i Buskerud: Stor politisk vilje til å opprettholde dagens tilbud

- Fylkestinget har som ambisjon å opprettholde dagens kollektivtilbud på minimum dagens nivå og forventer videreføring av belønningsmidler fra staten.

Torsdag 20. juni avsluttet politikerne i fylkestinget vårsesjonen med å behandle revidert økonomiplan 2019. Et av punktene i vedtaket handlet om kollektivtilbudet.

- Fylkestinget har som ambisjon å opprettholde dagens kollektivtilbud på minimum dagens nivå og forventer videreføring av belønningsmidler fra staten, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), som la fram forslaget på vegne av samarbeidspartiene i Buskerud fylkeskommune.

Politikerne ber om at fylkesutvalget får fremlagt en sak som synliggjør konsekvensene av eventuelt bortfall av belønningsmidler fra staten, forutsatt brukt på kollektivsatsing i Drammen.

Her kan du les mer om belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler

Olav Skinnes siste fylkesting

- Særlig ønskes synliggjort konsekvenser for rutetilbud og elektrifisering av bussparken, og mulige alternative løsninger som kan opprettholde tilbudet og fremdriften i elektrifiseringsprosessen selv om belønningsmidlene forsvinner, sier Skinnes.

Fylkestinget gir fullmakt til fylkesutvalget til å følge opp og fatte vedtak i saken i august.

Bakgrunnen for at saken kom til politisk behandling nå er at Buskerudbypakke 2 har falt.

Belønningsmidlene fra staten skulle være en del av Buskerudbypakke 2, men det er ikke søkt midler for 2020 enda.

Buskerudbypakke 2 ble fremforhandlet mellom kommunene i Buskerudbyen, Buskerud fylkeskommune og statlige etater, men ble stemt ned av lokalpolitikerne i Nedre Eiker tidligere i mai.


Publisert 20. juni 2019, oppdatert 20. juni 2019.