Sambandet Svelvik - Verket får elektrisk ferge i 2022

Selskapet Bastø Fosen er tildelt kontrakten for fergesambandet i Drammensfjorden.

Svelvikfergen frakter over 100 000 personbiler- og nærmere 10 000 lastebiler pr år.

Sambandet eies i dag av 50/50 av Buskerud fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune, men Buskerud fylkeskommune administrerer driften på vegne av begge fylkeskommunene.

I 2021 går kontrakten ut. Den nye kontrakten går fra 2022 - 2031.

Det har i år vært en anbudskonkurranse og selskapet Bastø Fosen AS er tildelt den nye kontrakten.

Fergen oppfyller kravet om minimum 90 prosent elektrisitet.

- Vi er veldig glad for å få på plass et miljøvennlig tilbud på fjorden! Den vil redusere klimautslipp, det er ingen røyk eller lukt og den er stillegående, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

I dag er det flere erger som driftes tilnærmet helelektrisk i Norge, og flere er i bestilling. Det å elektrifisere et samband krever strøm til kaianlegg, ladeinfrastruktur på land, og et fartøy som kan motta strøm fra land.

Svelvik


Publisert 20. juni 2019, oppdatert 20. juni 2019.