Signerte samarbeidsavtale med det prestisjetunge kulturhuset Bozar

I slutten av mai signerte fylkesordfører Roger Ryberg en samarbeidsavtale med det prestisjetunge kulturhuset BOZAR i Brussel.

Samarbeidet skal resultere i tre arrangementer under Den Europeiske Mobilitetsuka rundt automatisert transport (selvkjørende kjøretøy).

Prosjektet ble vedtatt av politikerne i Buskerud i desember 2018.

Buskerud har et sterkt miljø på autonomi, både innen teknologiutvikling, testing, og forskning, som er i spissen for denne sektoren i Norge.

Prosjektet har som formål å skape en plattform der de regionale aktørene i hele nye Viken kan møte potensielle samarbeidspartnere til europeiske prosjekter og næringsutvikling, få enda bedre oversikt over hva som skjer på autonomi i Europa og EU, og styrke sitt internasjonale nettverk.

Mennesket i møte med ny teknologi

I 2019 går Den Europeiske Mobilitetsuka av stabelen 16 - 22. september.

Arrangementene som skal produseres sammen med det anerkjente, tverrfaglige kulturhuset BOZAR i Brussel skal samles under konseptet “Human Explorer”.

Transportsektoren er blant de mest kritiske for det grønne skiftet, og er en viktig sektor på regionalt nivå.

- Arrangementene tar for seg mennesket i møte med ny teknologi og fremtidens transportsystemer. Hvorvidt og hvordan kan autonomi bidra til mer bærekraftig transport, og hvilke muligheter og utfordringer teknologien åpner for sier prosjektleder i Brussel, Ingvild Jacobsen.

Arrangementene vil være tverrfaglige og bringe sammen aktører innen teknologi, forskning, næring, industri, politikk og kunst med refleksjoner rundt demokrati, bærekraft og byplanlegging.

Arrangementene tilbyr et møte mellom samfunn, individ, teknologi og mobilitet: hva vil autonom teknologi bety for hvordan vi organiserer samfunnet, byene våre og det offentlige rom?

Ungdommene skal med 

I konseptet Human Explorer ligger det tre undertemaer: autonomi og maritim transport; autonomi, bytransport og bærekraftig byutvikling; og ungdomsmedvirkning, klima og bærekraft.

Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) og ungdommer fra Viken skal sammen med belgisk ungdom fra regionen Flandern jobbe sammen over to dager om å utvikle forslag til tiltak på regionalt nivå for å nå FNs bærekraftsmål og EUs klimamål.


Publisert 13. juni 2019, oppdatert 19. juni 2019.