Sørger for renere busspark i Drammen - 25 nye elektriske busser

- Dette er en god dag for miljøet! Fylkeskommunens kollektivselskap Brakar kan fortsette arbeidet med å elektrifisere bussdriften i Drammen.

Mandag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i et ekstraordinært møte å sikre busstilbudet for 1. halvår 2020.

- Vedtaket legger til rette for at Brakar kan fortsette arbeidet med å elektrifisere bussdriften i Drammen, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Arbeiderpartiet).

Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

- Jeg er veldig glad for at vi nå kan konsentrere oss om hvordan vi kan gi et best mulig tilbud til kundene våre, og fortsette elektrifiseringen, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

- Elektriske busser er et viktig bidrag til bedre byluft og mindre støy fra trafikken.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

Les også: Flere reiser med buss i Buskerud

Usikkerhet rundt belønningsmidler

Bakgrunnen for at saken ble behandlet av fylkesutvalget er usikkerhet rundt belønningsmidler for 2020.

Buskerudbyen har mottatt 804 millioner i belønningsmidler mellom 2010 og 2019. En betydelig del av disse midlene har gått til drift av kollektivtilbudet.

Ny søknad om belønningsmidler for 2020 - 21 er sendt, og inntil svar på denne foreligger er det usikkerhet knyttet til ny belønningsavtale for perioden 2020-21.

For å drifte det forsterkede busstilbudet 1. halvår 2020 uten belønningsmidler er det nødvendig med tilskudd på 26,4 millioner kroner.

Buskerud fylkeskommunes andel av dette er på 8,4 millioner. Fylkeskommunes andel kommer i tillegg til Buskerudbyens omdisponering på 18 millioner kroner.

Positive erfaringer med elektriske busser

- Vi jobber for at kollektivtrasporten skal bli enda mer miljøvennlig, og dagens vedtak bygger videre på de positive erfaringene vi har med elektriske busser i Drammen, sier fylkesordføreren. 

- Elektrifisering av bussparken er i tråd med målsetting om et miljøvennlig kollektivtilbud.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Brakar og Vy buss kan ved utskifting av 25 busser på grunn av alder erstatte dieselbusser med elbusser.

Leveringstid for busser er nå ca. 12 måneder fra bestillingsdato. Ved en bestilling fra Brakar nå i august, kan innkjøpsprosess starte umiddelbart.


Publisert 19. august 2019, oppdatert 19. august 2019.