Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv: 15 prosjekter får til sammen 5 millioner

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Fylkespolitikerne satser på et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet i Buskerud.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

I fylkesutvalget onsdag ettermiddag vedtok politikerne å bruke fem millioner kroner  15 ulike samarbeidsprosjekter etter en søknadsprosess .

Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Disse 15 får støtte:

 • Pilotprosjekt om å bygge ungdommens kompetanse for framtida med biblioteket og makerspace som arena - Eiker videregående skole: 270 000 kroner
 • Grønn energi for fremtiden - KLIMASATS med Lier videregående skole som opplæringsarena for solenergi: 195 000 kroner
 • Framtidens innovatør, utvikling av nytt 3 årig utdanningsløp innen Service og samferdsel - Lier videregående skole: 182 000 kroner
 • Opplæringsarena Elektro i samarbeid bransje, bedrifter, OK og videregående skole med elever og lærere - Elfagenes Opplæringskontor Buskerud: 95 000 kroner
 • Rekruttering til Betongfaget - kompetansesenter på Hønefoss videregående skole: 500 000 kroner
 • Utbredelse og videreutvikling av komposittutdanning i Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen: 168 000 kroner
 • Søker om støtte til fase 2 i fellesprosjekt Tre-Ringen, Kongsberg og Røyken videregående skole: 350 000 kroner
 • Hundehusprosjektet Kongsberg kommune seksjon Oppvekst: 150 000 kroner
 • Samarbeid mellom Kongsbergskolen og industrien for bruk av Augmented Reality (AR) i opplæring - Kongsberg videregående skole: 450 000 kroner
 • Videreutvikling av opplæringsarena (KKY) i Kongsberg Teknologipark - Kongsberg videregående skole: 550 000 kroner
 • Utvikling av samarbeid mellom Glitre Energi og MK Åssiden Åssiden videregående skole: 50 000 kroner
 • Forprosjekt - Tverrfaglig planlegging av oppføring av lite hus, ca 60 m2 på skolens område - Åssiden videregående skole: 80 000 kroner
 • Food truck Åssiden videregående skole: 250 000 kroner
 • Hoppbakkeprosjektet i Vikersund Buskerud videregående skole: 1,5 millioner kroner
 • «Vi dekker til fest» Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud (OKRM): 240 000 kroner

Publisert 10. april 2019, oppdatert 10. april 2019.