Tilstandsrapport 2019: Færre elever slutter i skolen

Videregående opplæring i Buskerud: Færre elever slutter på videregående og mobbing i skolen går ned.

Her kan du lese Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2019 - skoleåret 2017/2018

- Tilstandsrapporten for videregående opplæring er den største og viktigste rapporten som omhandler innholdet i og resultatene av videregående opplæring i Buskerud, sier Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune.

- Buskerud fylkeskommune er opptatt av at opplæringstilbudet skal gi den enkelte innbygger et grunnlag for et godt liv, herunder deltakelse i arbeidslivet, og samtidig sikre arbeids- og næringsliv i regionene våre tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse, understreker utdanningsdirektøren.

Jan-Helge Atterås portrett

- En elev skal føle at det jeg holder på med i faget vil være verdifullt for meg senere i livet.

Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune

- I tråd med regjeringens satsing på «Lære hele livet» skal ingen gå ut på dato, og alle skal ha en mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Atterås.

Rapporten viser fortsatt framgang i gjennomføring av offentlig videregående skole fem år etter påbegynt opplæring.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Hovedfunn: (skoleåret 2016/2017)

  • Færre elever slutter i skolen: 3,3 prosent (3,9 prosent)
  • Mobbing i skolen går ned: 4,0 prosent (4,7 prosent)
  • Andelen som avslutter kontrakt opplæring i bedrift går ned: 5,3 prosent (6,3 prosent)

- 84 prosent har fullført og bestått og det er veldig bra. Det viser at vår satsing og bruk av ressurser gir resultater, sier Atterås.

Sissel Urke ved Åssiden vgs

- Avsluttede kontrakter går ned, samtidig som bedriftene opplever at lærlingene er godt motivert og bedre forberedt for yrket enn tidligere når de kommer ut i lære, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen.

Det er opplæringsloven som bestemmer at alle kommuner og fylkeskommuner skal skrive rapport om tilstanden i den delen av grunnopplæringen som de har ansvar for.

- Buskerud har ulike regioner, med ulikt arbeidsliv og derfor ulike behov for kompetanse.

Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune

Innholdet i rapporten brukes som grunnlag for videre arbeid med kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen sammen med kommunene og arbeidslivet.


Publisert 25. april 2019, oppdatert 6. mai 2019.