Utslipp fra veitrafikk: Drammen på topp av storbyene

Drammen har høyest utslipp fra personbiler per innbygger over 18 år av alle storbyene.

Økt biltrafikk og forventet befolkningsvekst i byområdene er en stor utfordring for byene her i landet.

Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene om at de innen 10. mai kommer med innspill på de største transportutfordringene i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).

Fylkestinget i Buskerud vedtok i sist møte blant annet følgende innspill:

  • I Buskerud kommer over halvparten av klimagassutslippene fra transportsektoren, med størst andel fra personbiltrafikken. Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff er økende, er det utfordrende å oppnå forventet reduksjon av klimagassutslipp.
  • I Buskerud er foregår 71% av reisen med bil. Attraktive alternativer til bil er sømløse reiser hvor de reisende lett kan få tilgang alternativer, uten å forholde seg til de ulike aktørene på reisen. Utfordring er å få ulike aktører, etater og nivåer til å samhandle om helhetlige tilbud, herunder transportetatene.

En oversikt fra Miljødirektoratet viser at i fylkets størst by, Drammen, var utslipp fra veitrafikken 84 360 tonn (2017).

Av dette kommer 58 853 tonn fra personbiler (se illustrasjon under). 

Utslipp trafikk Drammen

Her kan du regne ut utslipp av klimagasser i kommuner og fylker (Miljødirektoratet)

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til reduksjon av utslipp av klimagasser tilsvarende 40 prosent av utslippene innen transport, jordbruk, bygg og avfall.

Personbiltrafikken i Buskerud øker, og den øker betydelig mer enn befolkningsveksten.

  • I 2009 var det registrert 129 800 personbiler. 197 455 innbyggere over 18 år i Buskerud.
  • I 2018 var det 168 694 personbiler. 222 203 innbyggere over 18 år.

Det er en økning på 30 prosent (personbiler) og 13 prosent (innbyggere +18).

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Biltetthet


Publisert 29. april 2019, oppdatert 30. april 2019.