Veien over Imingfjell åpner 1. april

Villreinen er ikke til hinder for åpning av fjellveien.

Det er ikke noen villrein i området, det betyr at veien brøytes som avtalt og åpnes etter planen for trafikk mandag 1. april klokka 12.

Imingfjellveien går fra Bjørkeflåta i Uvdal over Imingfjell og videre ned Tessungdalen til Austbygde i Tinn kommune i Telemark. På Telemarksiden blir vegen fylkesveg 755

Vegen har de seneste årene vært vinterstengt fra november/desember og fram mot påske i mars eller april.

Bommen på Numedal og Buskerud-siden står ved Sønstevannsdammen/Imingfjell turisthytte, mens den på Tinn- og Telemarksiden står ved Småroi nord i Tessungdalen.

Villreinen på Hardangervidda har sine vinterbeiter på østlige deler av vidda.


Publisert 29. mars 2019, oppdatert 29. mars 2019.