- Den viktigste møteplassen for kulturarbeidere

Kulturkonferansen 2015: - Det er viktig for å få den direkte dialogen med det regionale kulturfeltet og få vite hva de er opptatt av, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær i kulturdepartementet.

Buskerud fylkeskommune arrangerte torsdag og fredag Utvid sirkelen – Kulturkonferansen 2015 på Union Scene i Drammen.

- Vi samler kulturaktører til konferansen for faglig påfyll, diskusjon og inspirasjon, sier utviklingssjef i fylkeskommunen, Kjersti Bærug Hulbakk.

Politisk ledelse i kulturdepartementet ved statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag var en av innlederne. Han snakket om regjeringens kulturpolitikk.

- For regjeringen er det viktig å få formidlet hva vi er opptatt i kulturpolitikken som er viktig for fylkene, og da fylkeskommunen som regionale utviklingsaktører på kulturfeltet i sin region, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag. 

Skape nye rom

Statssekretæren var en av flere innledere under todagers-konferansen som samlet 120 deltakere fra kunst- og kulturorganisasjoner, frittstående kunstnere og kulturarbeidere fra hele regionen samt deltakere fra Sverige og Danmark.

- Man sier jo at nå som vi har fått digitale medier og digitale flater så trenger vi ikke biblioteket lenge, men det er jo helt feil. Vi er et sted for mennesker og mer enn noen gang trenger vi biblioteket, mener Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo.

- Det er viktig å få den direkte dialogen med det regionale kulturfeltet og få vite hva de er opptatt av - få direkte tilbakemelding, mener statssekretæren.

Kulturkonferansen 2015
Kulturkonferansen 2015: Fra venstre Britt-Marie Ingdèn-Ringselle fra Stockholm, Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo og Cathrine Sandnes, daglig leder i tankesmien Manifest. 

- Hos oss tilbyr vi ungdom en scene, en møteplass der de kan slippe til med sine uttrykk, forklarer Britt-Marie Ingdèn-Ringselle fra Punkt Medis ved ungdomsbiblioteket i Stockholm.

Hun mener bibliotekene i Norden kan lære mye av hverandre og synes det er nyttig å møte kolleger på kulturkonferansen i Drammen.

- Så temaet for konferansen - utvid sirkelen - er jo kjempebra, mener den svenske bibliotekaren som forteller at hun sammen med nye kollegaer fra Buskerud fylkesbibliotek til høsten reiser til biblioteket i Århus i Danmark for å lære mer.

Lav- og høykultur?

Anne Åsheim
Direktør i Norsk Kulturråd, Anne Åsheim, innledet om støtteordningene.

Under kulturkonferansen ble skillet mellom høye og lave kulturelle uttrykksformer diskutert.

- Derfor er det viktig med slike samlinger. Kulturfeltet er så mangfoldig, så utfordringen er å finne temaer som de ulike kulturaktørene i fylket opplever som relevante, og det synes jeg man har fått til på kulturkonferansen, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

- På en slik konferanse så blir man ajour med hva kulturadministrasjoner tenker og hva slags retninger vi er oppe i, sier produsent Jo Vestly fra Nedre Eiker.

- Jeg var også på kulturkonferansen i fjor og det var veldig positivt. Det er et stort spekter av uttrykk, og det er nyttig å treffe folk som er opptatt av kulturarbeid i Buskerud, sier Vestly.

Kulturkonferansen ble åpnet torsdag formiddag av leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen, Tom Erik Hauger.

Det er kulturloven som slår fast at fylkeskommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt.

Publisert 30. januar 2015, oppdatert 26. august 2019.