- Vil heller på museum enn hytta

Ny direktør for BuskerudMuseene: - Jeg skal jobbe for at barna heller vil dra på museum enn på hytta, sier Helge Stiksrud.

  • Av Carsten Øhrn

Helge Stiksrud (59) fra Ringerike er ansatt som ny direktør for det nye konsoliderte (sammenslåtte) BuskerudMuseene.

BuskerudMuseene omfatter Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum,  Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Stiftelsen Portåsen.

- Det er en veldig stor utfordring og det blir spennende å komme i gang, sier Helge Stiksrud som gleder seg til å besøke alle anleggene.

- Det første jeg vil gjøre er å reise rundt til museene, bli kjent med de ansatte og høre hvilke tanker de har, fortsetter Stiksrud.

BuskerudMuseene fikk nylig tilført over 12 millioner kroner i museumstilskudd fra Buskerud fylkeskommune.

- Satsingsområde for fylkeskommunen

- Ytterligere konsolidering har vært et viktig satsingsområde i fylkeskommunens strategi for museumsutvikling i Buskerud, sier Britt Sande, museumsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Sammenslåingen av museene henger sammen med den store nasjonale museumsreformen som har pågått i Norge de siste ti årene.

Hensikten er å skape større administrative enheter og faglig sterkere miljøer

- Med opprettelsen av BuskerudMuseene, økte tilskudd fra stat og fylke og ansettelse av ny direktør, ser vi nå resultatene av det gode arbeidet som er gjort i museumssektoren på dette området, sier Sande.

Forvalter og formidler Buskeruds historie

Museene har i oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie, og skal være en ressurs for samfunnsutviklingen i fylket.

En konsolidering vil gi økt profesjonalisering, faglig utvikling og mer effektiv administrasjon.

- Vi skal effektivisere driften slik at de som jobber på museene skal jobbe mer med det de har utdanning og kompetanse på, sier Stiksrud.

- Hvordan vil publikum merke sammenslåingen?

- De vil etterhvert merke at det blir mer aktiviteter og tilbud, og personlig synes jeg at det er viktig at man tiltrekker nye grupper og spesielt små barn, sier Stiksrud.

- Vi kan lære litt av Teknisk Museum der man får lov til å ta på ting. Jeg vil at det blir slik at barna skriker at de heller vil på museum enn på hytta, avslutter Helge Stiksrud.

Helge Stiksrud begynner i den nye stillingen 1. mai.


Publisert 26. mars 2014, oppdatert 26. august 2019.