1 million kroner til regionale musikkorganisasjoner

Sju regionale musikkorganisasjoner får støtte fra Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune yter årlig tilskudd til regionale musikkorganisasjoner og tiltak på musikkfeltet.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen vedtok enstemmig i sist møte følgende:

  • Buskerud folkemusikklag kr 155 000,-
  • Folkemusikksenteret i Buskerud – Talentskolen kr 75 000,-
  • Norges Musikkorps Forbund Øst kr 115 000,-
  • Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk kr 350 000,-
  • Østnorsk jazzsenter kr 175 000,-
  • Klækkenkurset kr 25 000,-
  • Drammen symfoniorkester kr 125 000,-

Buskerud Musikkråd sender sine søknader for politisk behandling senere grunnet ny leder per 1. mars 2015. Ved fjorårets behandling mottok Buskerud Musikkråd kr 325 000,- i generelt tilskudd, kr 100 000,- til akustikkprosjektet og kr 75 000,- til bandmønstingen.


Publisert 27. mars 2015, oppdatert 26. august 2019.