10 millioner mer til idrettsanlegg

Nå skal fylkespolitikerne i Buskerud avgjøre hvilke kommuner som får penger til bygging av idrettsanlegg.

 • Av Carsten Øhrn

Svømming

Buskerud fylkeskommune er i år tildelt 47 347 000 i spillemidler fra regjeringen. Det er 10 millioner kroner mer enn Buskerud fikk i fjor.

Pengene skal gå til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i fylket, og fredag 23. mai skal politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune avgjøre hvilke anlegg som får penger.

 • Ordinære anlegg - større anlegg som i hovedsakelig er forbeholdt den organiserte idretten
 • Nærmiljøanlegg - mindre anlegg for uorganisert aktivitet

Bygger flerbrukshaller

I år er det kommet inn 133 godkjente søknader om støtte til ordinære anlegg med samlet søknadssum på 166 428 000 millioner kroner.

For nærmiljøanlegg er det kommet inn 61 godkjente søknader med samlet søknadssum på 13 751 000 millioner kroner.

I årets søknadsrunde er det særlig tre kommuner som skiller seg ut.
Disse er Lier, Røyken og Øvre Eiker som alle bygger flerbrukshaller i stor skala.

Administrasjonen i Buskerud fylkeskommune foreslår at politikerne vedtar følgende fordeling:

Ordinære anlegg

Drammen:

 • Flerbrukshall Skoger: 6 100 000
 • Rehabilitering garderober DBK: 748 000
 • Rehabilitering gulv Konnerudhallen: 500 000

Ål:

 • Ål Motocrossbane - Baneanlegg: 1 000 000
 • Tilbygg garderober - Liatoppen skisenter: 635 000

Flesberg:

 • Stevningsmogen - kunstgressbane: 1 718 000

Gol:

 • Rehabilitering av ventilasjonsanlegg - Svømmehallen: 1 400 000

Hemsedal:

 • Snøkanonanlegg Gravset Skianlegg: 700 000

Hol:

 • Hovet skytebane elektroniske skiver 200 m: 253 000
 • 15 m innendørsbane - Geilohallen skytebane: 247 000

Hole:

 • Kleivhallen: 2 450 000
 • Jørgenhytta: 307 000

Hurum:

 • Kunstgressbane Bjerkelunden: 2 500 000

Kongsberg:

 • Kongsberghallen rehabilitering gulv: 900 000
  Basserudåsen Motorsportsenter servicebygg: 1 000 000

Krødsherad:

 • Norefjell Sør Orienteringskart: 137 000

Lier:

 • Rehabilitering svømmehall og garderober - Lierhallen: 1 000 000
 • Tranby 11'er kunstgressbane: 2 375 000

Modum:

 • Rehabilitering kjøleanlegg: 614 000
 • Garderobeanlegg - Tilbygg til Flying Team Hallen: 1 400 000

Nedre Eiker:

 • Rehabilitering kunsgtgressbane Årbogen: 1 250 000
 • Kunstgressbane m/lys Mjøndalen Stadion: 1 250 000

Øvre Eiker:

 • Skotselv kunstgressbane: 1 150 000
 • Ny Hallhytta: 591 000
 • Skotselv Flerbrukshall: 2 000 000

Ringerike:

 • Nye Somma Skytebane: 860 000
 • Eggemoen - nytt kart: 127 000

Rollag:

 • Garasjeanlegg tråkkemaskin ROV IL: 255 000

Røyken:

 • Flerbrukshall Midtbygda skole: 3 750 000
 • I.L. ROS Arena 5 250 000

Nærmiljøanlegg

Drammen:

 • Årkvisla nærmiljø orienteringskart: 47 000
 • Orienteringskart Grimsrudbrenna: 61 000
 • Berskaug. Møteplassen del 1: 300 000
 • Berskaug. Møteplassen del 2: 300 000
 • Berskaug. Møteplassen del 3: 300 000
 • Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 1: 154 000
 • Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 2: 154 000
 • Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 3: 154 000

Ål:

Klatreanlegg/hinderløype - Torpo Skole: 169 000

Hemsedal:

 • Nærmiljøløype Gravset: 194 000
 • O-kart Lio - Moatn: 57 000

Kongsberg:

 • Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 1: 300 000
 • Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 2: 300 000
 • Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 3: 300 000

Lier:

 • Elvesti Bilbo-Hegsbroveien: 300 000

Modum:

 • Turkort: 153 000
 • Stalsberg skole – sandvolleyballbane:120 000
 • Søndre Modum Ungdomsskole Ballbinge: 127 000
 • Mælumenga balløkke: 300 000

Nedre Eiker:

 • Solberg SFO uteområde 2: 300 000
 • Solberg SFO uteområde 3: 300 000

Øvre Eiker:

 • Skate- og sykkelområde ved Hokksund ungdomsskole: 300 000

Rollag:

 • Jibbearena - videreutvikling av skileikområde: 200 000

Røyken:

 • Turvei Høgåsen - Hyggen: 177 000

Spillemiddelordningen er en søknadsbasert ordning. Dette innebærer at de kommunene som søker mest er også de som vil få mest.

Fylkeskommunens mål om maks 5 års ventetid på spillemiddeltildeling innebærer dermed at kommuner som har høy total søknadssum må kompenseres slik at søknadene ikke blir hengende igjen for lenge.


Publisert 19. mai 2014, oppdatert 26. august 2019.