1,2 millioner i nye filmtildelinger

En dokumentar og en kortfilm fra Buskerud får støtte fra Viken Filmsenter i ny tildelingsrunde.

I sin andre tildelingsrunde i 2014 vedtok styret i Viken Filmsenter AS å gi tilsagn om totalt 1 181 500 kroner fordelt på 14 prosjekter.

Det regionale filmsenteret mottok i alt 74 søknader, med et samlet søknadsbeløp på 14 107 468 kroner.

- Det er gledelig å registrere at det fortsatt er stor aktivitet i vår region og at prosjektene som er innvilget tilskudd er spredt ut over hele regionen, sier Linda Lothe, konstituert daglig leder i Viken Filmsenter.

Andelen kvinnelige regissører innvilget tilskudd er 43 prosent og dermed fortsatt høy, på linje med forrige tildelingsrunde.

Her finner du oversikt over tildelingene

Filmkonsulent Tone Johnsen har stått for den kunstneriske vurdering av prosjektene, mens Jannike Amdam og John Einar Hagen fra Viken Filmsenter har foretattt en samlet vurdering av alle søknadskriteriene.

Neste søknadsfrist er 26. september.


Publisert 1. juli 2014, oppdatert 26. august 2019.