1,3 mill til friluftsliv i Buskerud

Kommunene har fått penger til å ruste opp viktige friluftslivsområder i fylket. Se liste over tiltak i din kommune.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke fylkeskommunen om statlige midler til tilrettelegging av statlige sikra friluftsområder i fylket.

Med statlig sikra friluftsområde menes at staten har bidratt økonomisk til kjøp av området, og Buskerud har 54 slike områder.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen vedtok den 20. mars følgende tildeling:

 • Krødsherad: 250.000 til sykkelveg/helårsveg i Norefjell friluftsmark
 • Lier: 50.000 til bedre adkomst til kanoutsettingsrampe på Eiksetra
 • Lier: 100.000 til div anlegg i tilknytning til p-plass ved Damtjern
 • Gol: 80.00 til universell utforming av Glitre friluftsområde
 • Øvre Eiker: 175.000 til universell utforming av Sundhaugen
 • Modum: 13.000 til universell utforming og opparbeiding av Steintangen
 • Hole: 94.000 til utbedring av toalett på Bønsnes
 • Hole: 14.000 til rydding av krattskog på Frognøya
 • Hole: 14.000 til rydding av krattskog på Geitøya
 • Oslofjordens Friluftsråd: 70.000 til rehabilitering av fortøyningsbrygge påSandspollen
 • Oslofjordens Friluftsråd: 80.000 til utbedring av kyststien Færgestad – Sandspollen

I tillegg er lag og organisasjoner som jobber for friluftsliv i Buskerud tildelt 400.000 kroner i stimuleringsmidler til aktiviteter som blant annet bidrar til gode helsevaner og styrking av allemannsretten.

Følgende tiltak har fått støtte:

 • Ringerike og Hole Røde Kors: 10.000 til Barnas Røde Kors
 • Ringerike og Hole Røde Kors: 10.000 til Røde Kors Friluft og Førstehjelp
 • Ål IL Orienteringsgruppe: 15.000 til vandreprogram 10 turfavoritter
 • Ringerike Turistforening: 40.000 til Opptur 2013
 • Buskerud orienteringskrets: 20.000 til Aktiv med kart
 • Buskerud orienteringskrets: 10.000 til friluftsleir for barn
 • 4H Buskerud: 20.000 til cillmarkshelg på Langedrag
 • Norges Astma- og allergiforbund: 20.000 til Aktiv med astma
 • Drammens og Oplands turistforening: 35.000 til Opptur 2013
 • DNT Oslo og Omegn: 15.000 til Med blåbærgjengen på Jørgenhytta
 • NJFF i Buskerud: 40.000 til uteskole -friluftsliv i skolen
 • Oslofjordens Friluftsråd: 20.000 til naturlos i Buskerud
 • Oslofjordens Friluftsråd: 15.000 til ferie- og fritidsaktivitet i Buskerud
 • Flere lag og Modum kommune: 30.000 til søndagens skitur
 • Oslofjordens Friluftsråd: 40.000 til læring i friluft
 • Drammens og Oplands turistforening: 30.000 til sjøleire på Killingen for barn 10-15 år
 • Drammens og Oplands turistforening: 15.000 til HæljeRace
 • Drammens og Oplands turistforening: 15.000 til DNT ung Drammen –aktiviteter

Publisert 22. mars 2013, oppdatert 26. august 2019.