1,6 mill kr til regionale musikkorganisasjoner

Buskerud Musikkråd får 530 000 kroner av fylkeskommunen. Se oversikt over hvilke andre musikkorganisasjoner som får tilskudd.

  • Av Carsten Øhrn

Buskerud fylkeskommune yter årlig tilskudd til regionale musikkorganisasjoner og tiltak på musikkfeltet. 

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte følgende tilskudd til regionale musikkorganisasjoner i 2016:

  • Buskerud folkemusikklag: 155 000
  • Folkemusikksenteret i Buskerud – Talentskolen: 75 000
  • Norges Musikkorps Forbund Øst: 115 000
  • Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk: 350 000
  • Østnorsk jazzsenter: 175 000
  • Drammen symfoniorkester: 125 000
  • Buskerud Musikkråd: 530 000
  • De Unges Orkesterforbund Buskerud (UNOF – Buskerud): 100 000

Kort om organisasjonene:

Buskerud folkemusikklag

Buskerud folkemusikklag

Buskerud folkemusikklag er fylkeslaget til Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg (FolkOrg), og paraplyorganisasjonen for 16 lokale spel- og dansarlag i hele Buskerud.

Folkemusikklaget skal arbeide for å fremme interessen og aktelsen for folkemusikk og folkedans, være et samordnende organ for lokallagene, organisere opplærings- og kursvirksomhet og sørge for at det blir avholdt en fylkeskappleik.

Folkemusikksenteret TalentskolenFolkemusikksenteret i Sigdal – Talentskolen

Folkemusikksenteret er en del av Buskerud museum avdeling Sigdal museum.

Talentskolen har en lang tradisjon ved Folkemusikksenteret. Talentskolen har et tett samarbeid med Buskerud folkemusikklag og Folkemusikkveka i Ål.


Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst)

Norges Musikkorps Forbund

Norges Musikkorps Forbund Øst er resultat av en organisasjonsendring (2013)  i Norges Musikkorps Forbund (NMF), hvor kretsene og fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold er én region.

Denne regionen har om lag 400 korps og 17 200 medlemmer (hvorav 2 800 i Buskerud) og er dermed landets største region med 25 prosent av den totale medlemsmassen.

Sommerskolene er den største og viktigste aktiviteten i regionen, hvor ca. 600 elever i alderen 10-19 år deltar. Sommerkursene arrangeres på folkehøgskolene på Darbu, Gol og Ringerike.

Østafjellske kompetansesenterØstafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk (ØKS)

ØKS skal som et regionalt kompetansesenter betjene de regionale musikkmiljøene innenfor rytmiske sjangere som pop, rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, blues og visesang.

Her inngår å gjennomføre tiltak innenfor bransjerelatert virksomhet som management, arrangørkompetanse, lov- og avtaleverk.

Østnorsk jazzsenterØstnorsk jazzsenter

Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetanse- og produksjonssenter for jazz og improvisert musikk, og har fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Østfold som geografisk virkeområde.

Senterets formål er å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer.

Østnorsk jazzsenter inngår i et nettverk av fem regionale jazzsentere, tilknyttet landsorganisasjonen Norsk jazzforum, og får årlige driftstilskudd fra Norsk kulturråd.

Drammen symfoniorkesterDrammen symfoniorkester (DSO)

Drammen Symfoniorkester er det eneste symfoniorkesteret i Buskerud. Orkesteret ble stiftet i 1919 og kan dermed vise til nesten 100 års drift.

DSO er etablert i Harmoniens lokaler i Drammen, og benytter i stor grad Drammens Teater som sin hovedarena. Drammen Symfoniorkester har en ambisjon om å være hele fylkets symfoniorkester.

Medlemmene kommer fra store deler av Buskerud, samt noen fra Akershus og Vestfold.

Buskerud musikkrådBuskerud musikkråd (BMR)

Buskerud musikkråd (BMR) er musikklivets paraplyorganisasjon i fylket, og som fylkesledd innenfor Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer BMR lag, foreninger og enkeltpersoner fra 33 nasjonale organisasjoner i musikklivet.

BMR har også en del regionale aktører som medlemmer, bl.a. Norges Musikkorps Forbund Øst som meldte seg inn i 2014.

Hovedtyngden av musikkrådet sine medlemmer er aktører innen frivillig sektor.

De Unges Orkesterforbund BuskerudDe Unges Orkesterforbund Buskerud (UNOF Buskerud)

Orkesterlivet til barn og ungdom i fylket består av forskjellige frivillige orkestre, ofte i samarbeid med kulturskolene, felleskonserter, helgeseminarer og orkesterkurs om sommeren.

Barn og ungdom som spiller i orkester får som regel sin undervisning på sitt instrument gjennom kulturskolen, mens samspillstreningen gjøres i de frivillige orkestrene.

UNOF Buskerud har per i dag ca. 90 medlemmer i fire medlemsorkestre fra 4-20 år; Buskerud
Ungdomsstrykeorkester, Eiker Strykeorkester, Rondokvartetten og Vestregionens
Ungdomssymfonikere.


Publisert 9. mars 2016, oppdatert 26. august 2019.