1,75 millioner til friluftsliv i Buskerud

Fylkeskommunen har fordelt 1,75 millioner kroner til opprusting av 36 friluftsområder og aktiviteter i kommunene. SE OVERSIKT.

 • Av Carsten Øhrn

LES OGSÅ: Skal bruke 12 millioner kroner på skilting og merking av turtraseer i fylket

- Buskerud fylkeskommune satser ekstra mye på friluftsliv der folk bor og oppholder seg, sier rådgiver for friluftsliv i fylkeskommunen, Eva Lill Kvisle.

I år fordeler fylkeskommunen  934.000 kroner til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i fylket, og i tillegg  820.000 kroner til friluftsaktiviteter - 400.000 kroner mer enn i fjor.

- Fylkeskommunen har mottatt 32 søknader til friluftsaktivitet. Søknadene har en totalkostnad på 3.460.915 millioner kroner og en total søknadssum på 1.724.415 millioner kroner, sier Kvisle.

- Når det gjelder tiltak i statlig sikrede friluftsområder så har fylkeskommunen mottatt 11 søknader. Søknadene har en totalkostnad på 3.704.000 millioern kroner og en total søknadssum på 1.512.500 millioner kroner, forklarer hun.

934.000 kroner til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder er fordelt slik:

 • Oslofjordens Friluftsråd: Kinnartangen, opprustning av p-plass: 49.000,-
 • Krødsherad kommune: Norefjell friluftsmark, helårs turløype + gapahuk: 202.000,-
 • Hole kommune: Frognøya, krattrydding: 31.000,-
 • Hole kommune: Geitøya, krattrydding: 31.000,-
 • Oslofjordens Friluftsråd: Sandspollen, oppgradering av brygge v/Djuplaget: 40.000,-
 • Lier kommune: Svangstrand, badeflåte, infotavle, benkebord: 36.000,-
 • Lier kommune: Engersand, tursti, benkebord, oppgradere p-plass og volleyballbane: 96.000,-
 • Lier kommune: Eiksetra, aktivitetsløype: 60.000,-
 • Gol kommune: Glitre friluftsområde, infoskilt, lys kulvert, p-plass, badekulp, sandvolleyballbane: 139.000,-
 • Øvre Eiker kommune: Sundhaugen, skilt/info, belysning, turvei, toalett: 250.000,-

820.000 kroner til friluftsaktiviteter er fordelt slik:

 • Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud: Uteskole 2014: 50.000,-
 • Oslo og Omland Friluftsråd: Ferieleir for barn og unge med minoritetsbakgrunn: 23.000,-
 • Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud: Riktig bruk av natur: 50.000,-
 • Ringerike og Hole Røde Kors: Barnas Røde Kors - 2014: 21.000,-
 • Buskerud Orienteringskrets: TurOrientering - Grønne turer: 20.000,-
 • Buskerud Orienteringskrets: Friluftsleir for barn: 15.000,-
 • Ringerikes Turistforening: OPPTUR 2014: 65.000,-
 • Flere lag og foreninger i Modum kommune: Søndagens skitur 2014: 22.000,-
 • Natur og Ungdom Ungdom: Ut i naturen!: 20.000,-
 • 4H Buskerud: Helgeprosjektkurs- fiske: 35.000,-
 • 4H Buskerud: Villmarkshelg på Langedrag: 30.000,-
 • 4H Buskerud: Helgeprosjektkurs - Friluftsliv: 15.000,-
 • Oslofjordens Friluftsråd: Sjøleir på Killingen for barn 10-16 år: 50.000,-
 • Oslofjordens Friluftsråd: Læring i friluft i Buskerud: 50.000,-
 • Oslofjordens Friluftsråd: Ferie- og fritidsaktivitet i Buskerud: 40.000,-
 • Oslofjordens Friluftsråd: Fritidsfiske i Buskerud/Sportsfiskets år: 40.000,-
 • Ål Jeger og Fiskeforening: Jakt og friluftsliv for ungdom: 30.000,-
 • Nedre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund: Fakkeltog /grøtfest: 7.000,-
 • Nedre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund: Småspeidersamling: 3.000,-
 • Nedre Buskerud Krets av Norges Speiderforbund: Roverarrangement: 6.000,-
 • ÅL IL Langrenn: Tysdagsrenn: 13.000,-
 • Kongsberg og Omegns Turistforening: Friluftsaktiviteter: 30.000,-
 • Drammens og Oplands Turistforening: Aktiviteter Barnas Turlag: 60.000,-
 • Drammens og Oplands Turistforening: Opptur: 45.000,-
 • Hauk 4H: Få 7. trinn på Fjell og Skoger skole til aktivt å være med å lage gapahuk: 50.000,-
 • Ringerike og Hole Røde Kors: Søknad støtte til flyktningfamilier: 30.000,-

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen vedtok i sist møte følgende kriterier for de statlige friluftslivsmidlene:

 • Friluftslivsområder og aktivitetstiltak nær der folk bor og oppholder seg prioriteres
 • Tiltak som kommer mange til gode og som fremmer universell utforming prioriteres
 • Tiltak som særlig retter seg mot de som er lite aktive fra før prioriteres
 • Tiltak som bidrar til samarbeid mellom friluftsliv og kulturminnevern prioriteres
 • Tiltak som fremmer fritidsfiske prioriteres
 • Tiltak som styrker allemannsretten prioriteres
 • Tiltak som bidrar til å innfri satsinger i regionale planer og strategier prioriteres

Lag og organisasjoner samt det regionale leddet av "Forum for natur og friluftsliv" (FNF) kan søke om tilskudd til friluftsaktivitet, dvs tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger. Privatpersoner kan ikke stå som søker. 


Publisert 3. april 2014, oppdatert 26. august 2019.