22 millioner kroner til museene i Buskerud

Blaafarveværket, Drammens Museum, Buskerudmuseet og Norsk Bergverksmuseum får 22 millioner kroner av Buskerud fylkeskommune.

  • Av Carsten Øhrn

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune følgende beløp til museene:

- Museene våre har 350 000 besøkende i løpet av et år og de gjør en viktig jobb med å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid, sier Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune bidrar sammen med stat og kommune til den offentlige finansieringen av museumssektoren.

Kristensen sier de har økt tilskuddet til museene i Buskerud med 5 prosent.

Museumssektoren i Buskerud har nærmere 140 årsverk og forvalter 376 kulturhistoriske bygninger og omkring 170 000 gjenstander.

- Museene har som oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Tonje Kristensen

- Museene er også den største arbeidsgiveren i Buskerud hva angår kulturarbeidere, poengterer Kristensen.

Fylkeskommunen har et stort ansvar for museumssektoren både som stifter av og som økonomisk bidragsyter til mange museer i fylket.

Museene utøver både kulturminnevern og kulturarv formidling og er dermed viktige bidragsytere til kultursektoren i Buskerud.


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 26. august 2019.